ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αύριο Πέμπτη στην οδό Ρούσβελτ στη Λάρισα

MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας θα υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ρούσβελτ, αύριο Πέμπτη (08-11-2018) το διάστημα των ωρών 17:00-19:00, λόγω εκτέλεσης εργασιών φυσικού αερίου.

Η αστυνομία αποφάσισε τα εξής:

  1. Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ο Υ Μ Ε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος, στην οδό Ρούσβελτ και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, μεταξύ των οδών Μανδηλαρά και Ηπείρου, για αύριο Πέμπτη (08-11-2018) και κατά τις ώρες 17:00′-19:00′, λόγω εκτέλεσης εργασιών φυσικού αερίου.
  2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεταισύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θατοποθετηθούν από τον ανάδοχο και ενδεικτικά μέσω των οδών Ηπείρου-Παπαναστασίου
  3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
  4. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία με ασφάλεια των πεζών

που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα

(θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).

  1. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος -έξοδος των κατοικιών και καταστημάτων.
  2. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που θα τοποθετηθεί από τον υπεύθυνο του έργου, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
  3. Με μέριμνα του αναδόχου υπό την επίβλεψη της Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας, να υπάρχει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κ.λ.π.) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που θα δημιουργηθούν. Περαιτέρω, θα πρέπει να προηνηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
  4. Ο ενδιαφερόμενος υπό την επίβλεψη της Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.
  5. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).
  6. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 1
error: Content is protected !!