Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης για τη μείωση φτώχειας

stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟΨήφισμα για την ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης με σκοπό τη μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας, ενέκρινε σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο στη Σύνοδο της Ολομέλειας στο Στρασβούργο.

Το ψήφισμα για τη Στρατηγική D4D (Digital4Development) επικεντρώνεται στον ρόλο της ψηφιοποίησης η οποία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό αναπτυξιακό βιώσιμο εργαλείο σε διάφορους τομείς πολιτικής, όπως η διακυβέρνηση, η εκπαίδευση, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η οικονομική ευμάρεια και η γεωργία και στην ανάγκη υποστήριξης της ψηφιοποίησης των αναπτυσσόμενων χωρών, δεδομένου ότι οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση μπορούν να τους δώσουν ισχυρή οικονομική ώθηση.

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, σύμφωνα με έκθεση του 2016 για την παγκόσμια ανάπτυξη, έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων και τέσσερα δισεκατομμύρια εξακολουθούν να μην έχουν καθόλου πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, σημειώνεται πως η ψηφιοποίηση αυξάνεται με όλο και ταχύτερους ρυθμούς και αυτή η έλλειψη πρόσβασης συνιστά μείζονα πρόκληση για την ανάπτυξη, καθώς εξακολουθεί να διευρύνει τα κενά και να εντείνει τις ανισότητες στον κόσμο.

«Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος πρέπει να κατέχει κεντρική θέση σε όλες τις αναπτυξιακές πολιτικές και να μην προωθείται μόνο ως αυτόνομη πολιτική, αλλά να ενσωματώνεται σε κάθε άλλο τομέα πολιτικής. Βάση για κάθε τέτοια προσπάθεια, πρέπει να αποτελεί η οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην ευρυζωνική συνδεσιμότητα» υπογράμμισε ο εισηγητής Μ. Βρούνον Βέντα, τονίζοντας πως «στις αναπτυσσόμενες χώρες, η σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνιών αποτελεί αναγκαιότητα και μπορεί να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν επιτυχώς στον μεταβαλλόμενο κόσμο».


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018, 22:47

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!