Κλείνει ο δρόμος στην Κοιλάδα των Τεμπών την ερχόμενη εβδομάδα για τρεις μέρες λόγω εργασιών βραχοπροστασίας

milonas 728x90 1
728x110

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοιλάδα των Τεμπών, με πλήρη αποκλεισμό της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς, από τον κόμβο Αμπελακίων έως τον κόμβο Ομολίου, την 26-11-2018, 27-11-2018 και 28-11-2018 κατά τις ώρες 07:00΄ έως 19:00΄, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας ανακοινώνει με δελτίο τύπου η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας.

Ειδικότερα ο διευθυντής Αστυνομίας Λάρισας:  “Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 & 2 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας », όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50) και Ν. 4313/2014 (τ. Α΄ ΦΕΚ 261 /17-12-2014) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ. Το υπ’ αριθ. AMSA _YP_5949 από 17-10-2018 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο έχουν προγραμματισθεί εργασίες συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας εντός της Κοιλάδας των Τεμπών, για την Δευτέρα (26-11-2018), την Τρίτη (27-11-2018) και την Τετάρτη (28-11-2018).
δ. Το υπ’ αριθ. AMSA _YP_6574 από 20-10-2018 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., όμοιο ως άνω.
ε. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/5949 από 21-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Γενική Διεύθυνση Συγκ/κων Υποδομών/Διεύθυνση Δ-17, με το οποίο αιτείται από την Υπηρεσία μας την έκδοση κυκλοφοριακής ρύθμισης, στο πλαίσιο των ανωτέρω εργασιών, που αφορά στον πλήρη αποκλεισμό της Κοιλάδας των Τεμπών, από τον κόμβο Αμπελακίων έως τον κόμβο Ομολίου.
στ. Την υπ’ αριθ. 5463/18/2381100 από 22-11-2018 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, με την οποία συνηγορεί στην εκτέλεση των αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασής Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, στα αναφερόμενα σημεία και αποσκοπούντες στην ασφαλή εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών εντός της Κοιλάδας των Τεμπών, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με το ανωτέρω (ε) σχετικό έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς, από τον κόμβο Αμπελακίων έως τον κόμβο Ομολίου, για την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, κατά τις ώρες 07:00΄ έως 19:00΄.

β. Κατά τη διάρκεια του ολικού αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά από τον Αυτοκινητόδρομο (νέο τμήμα Αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή των σηράγγων ).

γ. Εναλλακτικά, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία απαιτηθεί ο αποκλεισμός μέρους ή του συνόλου των σηράγγων Τ1- Τ2-Τ3, η κυκλοφορία δύναται να εξυπηρετηθεί και από τις παρακάτω εναλλακτικές διαδρομές:

Την ανατολική (παραλιακή), μέσω Λάρισας-Αγιάς-Αγιοκάμπου-Ομολίου-Π.Α.Θ.Ε.

Την Κεντρική, μέσω Π.Α.Θ.Ε. – Γυρτώνης – Τυρνάβου – Ελασσόνας – Αγίου Δημητρίου-Κατερίνης ή Π.Α.Θ.Ε. – Γυρτώνης – Τυρνάβου – Ελασσόνας – Κοζάνης – Εγνατίας και

Τη Δυτική, μέσω Λάρισας-Τρικάλων-Καλαμπάκας-Παναγίας-Εγνατίας.

2.- Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να τοποθετεί και να συντηρεί τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας μέσω των παρακαμπτηρίων διαδρομών. Επίσης, να μεριμνήσει για τη διαρκή και σαφή καθοδήγηση των οδηγών μέσω της κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης.

3.- Περαιτέρω, η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κ.λ.π) για την εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας και να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

4.- Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων θα πραγματοποιηθεί προσαρμογή (αναστολή) στη χρέωση διοδίων στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Πυργετού.

5.- Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Πιερίας – Ημαθίας- Μαγνησίας – Φθιώτιδας – Τρικάλων – Καρδίτσας – Κοζάνης – Γρεβενών παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

6.- Τα Τ.Τ. Αυτοκ/μων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, παρακαλείται για την ενημέρωσή του και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.

7.- Τα Τ.Τ. Λάρισας, Α.Τ. Κιλελέρ, Α.Τ. Αγιάς, Α.Τ. Τεμπών και Α.Τ. Τυρνάβου, παρακαλούνται για την ενημέρωση τους και τη λήψη επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς τους, με προσωπική ευθύνη κ.κ. Διοικητών Υπηρεσιών τους, σε συντρέχουσα περίπτωση.

8.- Λοιπές Υπηρεσίες, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

9.- Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»”.

Πηγή: onlarissa.gr

error: Content is protected !!