60.000 ευρώ δίνει ο Ο.Λ.Β. για αγορά λεωφορείου για το ΕΕΕΕΚ Βόλου

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. εγκρίθηκε, με ομόφωνη Απόφαση του Σώματος, η χορηγία ποσού έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) προς τοn Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Βόλου, με αποκλειστικό σκοπό όπως το συνολικό χορηγούμενο ποσό διατεθεί για την αγορά ειδικά διασκευασμένου σχολικού λεωφορείου προς κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών της εν λόγω σχολικής μονάδας.

Σε ανακοίνωση του ΟΛΒ αναφέρεται: Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τις οποίες η Ο.Λ.Β. Α.Ε. υιοθετεί, ανταποδίδοντας στην τοπική κοινωνία τμήμα των ωφελημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του λιμένα Βόλου, που τελεί υπό τη διαχείρισή της και ανταποκρινόμενη έτσι στο αίτημα μίας κοινωνικής συλλογικότητας που διεξάγει ήδη μία σημαντική προσπάθεια, για την επίλυση του προαναφερόμενου ζητήματος.

        Αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ότι η κάλυψη των αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα των παιδιών, των εφήβων και των νέων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα αλλά και κριτήριο για την αξιολόγηση της προσφοράς δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

       Και είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχθούμε τις γιορτές και το νέο έτος…

Facebook Comments