ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προσπάθειες ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την οικοδόμηση πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου.

Επιτυγχάνεται ικανοποιητική πρόοδος σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για την αφαίρεση του διαδικτυακού τρομοκρατικού περιεχομένου και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη αποτελεσμάτων όσον αφορά όλες τις εκκρεμείς προτάσεις στον τομέα της ασφάλειας εν όψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2019.

Ο Eπίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Έχουμε ήδη σημειώσει τεράστια πρόοδο στις προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε μια Ένωση Ασφάλειας. Διανύουμε πλέον το τελευταίο διάστημα της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να ολοκληρώσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Οι πολίτες μας προσδοκούν από μας να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που προστατεύει .»

Ο αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας Eπίτροπος Τζούλιαν Κινγκ δήλωσε: «Μετά την απόφαση των κρατών μελών σχετικά με την αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, είμαστε έτοιμοι να επιδιώξουμε την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, προσβλέπουμε στην οριστικοποίηση συμφωνίας με το Κοινοβούλιο τις επόμενες μέρες σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των βάσεων δεδομένων των αρχών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ. Τέλος, ενισχύουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και άλλων απειλών για τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές. Η οικοδόμηση της Ένωσης Ασφάλειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.»

Στη σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή εστιάζει σε τρεις βασικές πτυχές που είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση μιας πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας, συγκεκριμένα: 1) ολοκλήρωση των νομοθετικών διαδικασιών σχετικά με ζητήματα προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας, 2) επιβολή νέων νόμων για την ασφάλεια σε ολόκληρη την ΕΕ και 3) ανάπτυξη ανθεκτικότητας έναντι των εξελισσόμενων απειλών κατά της ασφάλειας.

Υλοποίηση των πρωτοβουλιών στον τομέα της ασφάλειας: η έγκριση ορισμένων ζητημάτων προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξακολουθεί να εκκρεμεί. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ, ενώ οι προτάσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, για την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο και για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία —που είναι καίριας σημασίας για την εσωτερική ασφάλεια— θα πρέπει να εγκριθούν κατά προτεραιότητα.

Επιβολή νέων κανόνων: η αποτελεσματικότητα των νέων νόμων για την ασφάλεια κρίνεται από την εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων κανόνων σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την κυβερνοασφάλεια, την πρόσβαση σε όπλα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας: η ΕΕ έχει καθορίσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη και πέραν αυτής και έχει καλέσει τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την εξασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Έχουν επίσης γίνει βήματα για την περαιτέρω προστασία των δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης υλικού καθοδήγησης σχετικά με την προστασία των δημόσιων χώρων και τα συστήματα φράξης, καθώς και για την έρευνα σχετικά με νέες λύσεις ασφάλειας.

Επιπλέον, η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται με εταιρείες του διαδικτύου για την καταπολέμηση του διαδικτυακού τρομοκρατικού περιεχομένου στο πλαίσιο του φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο. Η Επιτροπή διέθεσε επίσης επιπλέον 5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της συμμετοχής της κοινότητας και των νέων (περισσότερες πληροφορίες εδώ) και 12 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο εγκαινιάστηκε μέσω του φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο για να στηρίξει αφηγήματα κατά της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο.

Τέλος, η ασφάλεια στην Ευρώπη συνδέεται με τη δράση μας πέρα από τα σύνορα της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών. Επίσης, η Επιτροπή θα προτείνει, από κοινού και το συντομότερο δυνατόν, εντολές για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και με το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με την απόκτηση διασυνοριακών ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Όσον αφορά τις συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων με την Τουρκία πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2018, ενώ έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις με το Ισραήλ, την Αλγερία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Μαρόκο και την Τυνησία.

Ιστορικό

Η ασφάλεια αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ από την αρχή της θητείας της, όπως προκύπτει από τις πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος Γιούνκερ τον Ιούλιο του 2014 έως την τελευταία ομιλία που εκφώνησε για την κατάσταση της Ένωσης στις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ασκών την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψαν κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για τη διετία 2018-2019, στην οποία υπογραμμίζουν την τεράστια σημασία που έχει η καλύτερη προστασία της ασφάλειας των πολιτών, τοποθετώντας την στον πυρήνα του νομοθετικού έργου της Ένωσης.

Προτεραιότητα δόθηκε σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση του ότι οι αρχές των κρατών μελών θα γνωρίζουν ποιοι διασχίζουν τα κοινά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, στη δημιουργία διαλειτουργικών συστημάτων πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης και στην ενίσχυση των μέσων καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια κατευθύνει το έργο της Επιτροπής στον συγκεκριμένο τομέα, καθορίζοντας τις κύριες δράσεις για αποτελεσματική αντίδραση της ΕΕ στην τρομοκρατία και τις απειλές κατά της ασφάλειας, όπως η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, η παρεμπόδιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Από την έγκριση του θεματολογίου μέχρι σήμερα, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Η πρόοδος αυτή αντικατοπτρίζεται στις εκθέσεις που δημοσιεύει η Επιτροπή σε τακτά διαστήματα.

ΠΗΓΗ

KEN 1
error: Content is protected !!