ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τι είναι η “έξυπνη πόλη” και πώς μπορεί η Λάρισα να γίνει μία;

ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Του Λευτέρη Παπαστεργίου

Ολοένα και μεγαλώνει η κουβέντα για τις «έξυπνες πόλεις». Το παράδειγμα των γειτονικών Τρικάλων αλλά και οι εξελίξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, φέρνουν τον όρο πιο κοντά στην καθημερινότητά μας. Τελευταία, η σχετική κουβέντα αρχίζει και στην Λάρισα. Το onlarissa.gr ανοίγει τον φάκελο, ζητώντας από τον Δρ. Βασίλη Γερογιάννη, Καθηγητή του ΤΕΙ Θεσσαλίας και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Θεσσαλίας, να αναλύσει τον όρο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαβίδη να καταθέσει το πλαίσιο των ενεργειών που έχει πραγματοποιήσει η δημοτική αρχή, καθώς και τους σχεδιασμούς της επόμενης μέρας.

Τι είναι μια έξυπνη πόλη;

Μια πόλη είναι «έξυπνη» (smart city) όταν αξιοποιεί συστηματικά τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να συνδέσει το φυσικό της κεφάλαιο (το δομημένο αστικό περιβάλλον) με το κοινωνικό της κεφάλαιο (πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς, ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνία), προκειμένου να βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδομές και να αναπτύξει νέες, καλύτερες υποδομές και πάνω σε αυτές σύγχρονες υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των φορέων της πόλης.

Μια πόλη είναι έξυπνη όταν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις στην πόλη εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά τις ΤΠΕ για να υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την ανθεκτικότητα της πόλης σε κινδύνους και φυσικές καταστροφές, την κοινωνική συνοχή και, γενικότερα, την ευημερία της πόλης, με οικολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχική δράση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για κάθε θέμα που τους αφορά.

Τι προσφέρει μια έξυπνη πόλη;

Οι δράσεις που υλοποιούνται σε μια έξυπνη πόλη συνεισφέρουν στο να έχει η πόλη καλές επιδόσεις στους ακόλουθους έξι άξονες:

 • Έξυπνη Οικονομία (Smart Economy),
 • Έξυπνη Κινητικότητα (Smart Mobility),
 • Έξυπνο Περιβάλλον (Smart Environment),
 • Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living),
 • Έξυπνη Διακυβέρνηση (Smart Governance), και
 • Έξυπνοι Άνθρωποι (Smart People).

Η Έξυπνη Οικονομία αναφέρεται στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μιας πόλης ως αποτέλεσμα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας. Μια πόλη μπορεί να σχεδιάσει και να υποστηρίξει σύγχρονες δράσεις για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς της. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη μείωση του κόστους των δαπανών του δήμου και στην αύξηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών, σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, στην ενίσχυση νεοφυών (startup) επιχειρήσεων, σε ευκαιρίες για επιχειρήσεις που προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις υποδομές της έξυπνης πόλης, σε ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας, σε δραστηριότητες έντασης γνώσης, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας, στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς καθώς και στην ίδρυση ψηφιακών οικοσυστημάτων στο περιβάλλον της πόλης.

Η Έξυπνη Κινητικότητα αφορά στη βελτίωση της κινητικότητας, των μετακινήσεων και των μεταφορών, στη διαθεσιμότητα και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων για την καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων, σε καινοτόμα, ασφαλή, αποτελεσματικά, φιλικά προς το περιβάλλον και βιώσιμα μεταφορικά μέσα, σε δίκτυα μετακινήσεων/μεταφορών που αξιοποιούν τις ΤΠΕ προς όφελος των μετακινήσεων των πολιτών και, κυρίως, των ΑΜΕΑ, πάντοτε με σεβασμό προς το περιβάλλον της πόλης.

Το Έξυπνο Περιβάλλον περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και τις φυσικές συνθήκες στην πόλη (κλίμα, ελεύθεροι και δημόσιοι χώροι, χώροι πρασίνου κ.ά.). Αφορά σε δράσεις και σε υπηρεσίες για την παρακολούθηση και τη μείωση της ρύπανσης στην πόλη, τη χρήση έξυπνης ενέργειας που συμπεριλαμβάνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ενεργειακά δίκτυα, τον έλεγχο κατανάλωσης ενέργειας στην πόλη και την ανακαίνιση κτηρίων, την έξυπνη ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, τον έλεγχο του φωτισμού, την έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων, και, γενικότερα, την έξυπνη διαχείριση κάθε φυσικού πόρου, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Έξυπνη Διαβίωση περιλαμβάνει παράγοντες που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής στην πόλη, όπως τον πολιτισμό, τη ψυχαγωγία, την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τη στέγαση κ.ά. Έξυπνη διαβίωση σημαίνει ανοικτή πρόσβαση σε υπηρεσίες που καλυτερεύουν την ποιότητα ζωής. Σημαίνει αξιοποίηση και προβολή των πολιτιστικών υποδομών της πόλης, ανάπτυξη της καλλιτεχνικής έκφρασης και της αισθητικής στους δημόσιους χώρους, ενημέρωση για τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Σημαίνει μια πόλη καθαρή, μια πόλη που είναι φιλόξενη στους επισκέπτες της, μια πόλη ζωντανή, ασφαλής και με κοινωνική συνοχή.

Η Έξυπνη Διακυβέρνηση σχετίζεται με τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία της διοίκησης καθώς και με την αποτελεσματική παροχή δημοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ο όρος αναφέρεται σε μια πόλη όπου ο Δήμος υποστηρίζει δράσεις που οδηγούν στην έξυπνη διακυβέρνηση. Είναι μια πόλη με μικρότερο κόστος διοίκησης και με πιο αποτελεσματική διοίκηση. Είναι μια πόλη που εξυπηρετεί ψηφιακά τον πολίτη, μια πόλη που ενημερώνει τον πολίτη για τις αποφάσεις του Δήμου, μια πόλη χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Είναι μια πόλη όπου ο πολίτης δεν ταλαιπωρείται και δεν χάνει άσκοπα χρόνο για να λάβει τις υπηρεσίες που δικαιούται.

Οι Έξυπνοι Άνθρωποι σε μια πόλη χαρακτηρίζονται από τα προσόντα, τις γνώσεις, την κατάρτιση και το επίπεδο της εκπαίδευσής τους. Κυρίως όμως χαρακτηρίζονται από την ποιότητα της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης και το βαθμό της συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή της πόλης και, γενικότερα, στη δημόσια σφαίρα. Έξυπνος πολίτης είναι ο ενεργός και ενημερωμένος πολίτης. Σε μια έξυπνη πόλη, ο πολίτης τροφοδοτεί με  δεδομένα την πόλη (π.χ. μέσω του έξυπνου τηλεφώνου που διαθέτει), αναφέρει και καταγγέλλει τα προβλήματα στην πόλη, λαμβάνει με εύχρηστο τρόπο τις πληροφορίες που αναζητά, προτείνει λύσεις και ερωτάται για τη γνώμη του, αισθάνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις του από τις δημοτικές αρχές, δικτυώνεται κοινωνικά και συμμετέχει στην πόλη με δημιουργικότητα και με καινοτόμες ιδέες.

Πώς δημιουργείται μια έξυπνη πόλη και τι μπορεί να κάνει η Λάρισα προς την κατεύθυνση αυτή; 

Τεχνολογικά, μια έξυπνη πόλη σχεδιάζεται, δομείται και λειτουργεί ως ένα πολυεπίπεδο αστικό οικοσύστημα που παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών σε όλους τους συμμετέχοντες (πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς). Στο οικοσύστημα μιας έξυπνης πόλης λειτουργούν, συντηρούνται και εξελίσσονται οι απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές που εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση και την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων,  κάθε είδους, που παράγονται στην πόλη. Το οικοσύστημα επιτρέπει, κάνοντας βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, προκειμένου να δημιουργηθούν έξυπνες εφαρμογές.

Τα πιο βασικά και απολύτως απαραίτητα τεχνολογικά επίπεδα μιας έξυπνης πόλης είναι τα εξής:

 • Το Επίπεδο των Χρηστών (User Layer), που αφορά στην επικοινωνία των χρηστών με τις τοπικές αρχές, μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτουν και κάνοντας χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών.
 • Το Επίπεδο των Υπηρεσιών (Service Layer), όπου περιλαμβάνονται όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την πόλη καθώς και ανοικτά εργαλεία και περιβάλλοντα για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Εντελώς παραδειγματικά, μπορούν να αναφερθούν ψηφιακές υπηρεσίες για την προστασία και την προβολή χώρων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, την ενημέρωση των πολιτών για τα δρώμενα στην πόλη και τις προσφορές της τοπικής αγοράς, την παρακολούθηση παραμέτρων του περιβάλλοντος, την ενημέρωση για την κυκλοφορία στους δρόμους, το βέλτιστο έλεγχο των φωτεινών σηματοδοτών, την περιβαλλοντική διαχείριση των δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, την ύδρευση και την άρδευση, την αποκομιδή των απορριμμάτων, την ενημέρωση για τη στάθμευση σε ελεγχόμενους δημοτικούς / ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και στους δρόμους της πόλης, την αυτοματοποιημένη παροχή δημοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες κλπ.
 • Το Επίπεδο των Δεδομένων (Data Layer), όπου συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται από τις υπηρεσίες μιας έξυπνης πόλης. Η ροή των δεδομένων πρέπει να παρέχεται με ανοιχτό τρόπο στους πολίτες και στις εταιρείες προκειμένου να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Πολλά από τα δεδομένα της πόλης πρέπει να είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο (real-time).
 • Το Επίπεδο της Υποδομής (Infrastructure Layer), που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές που παράγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα της πόλης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ένα 100% αξιοποιήσιμο και λειτουργικό μητροπολιτικό (δημόσιο και ιδιωτικό) δίκτυο οπτικών ινών, ένα εκτεταμένο και 100% διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο, ένα κινητό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων (5G), ένα σύγχρονο και αποδοτικά σχεδιασμένο δίκτυο σταθερών και κινητών αισθητήρων διαφόρων τύπων (φωτός, θερμοκρασίας, ροής οχημάτων, στάθμευσης, ρύπανσης, θορύβου κ.ά.) που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του διαδικτύου των πραγμάτων (internet of things). Στο επίπεδο των υποδομών περιλαμβάνονται και άλλες συσκευές όπως ετικέτες ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και ετικέτες γραμμωτού κώδικα τύπου Quick Response (QR) δύο διαστάσεων. Στο επίπεδο της υποδομής περιλαμβάνονται επίσης τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα τα οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα που προέρχονται από τις υποδομές και παρέχουν τις πληροφορίες προς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες .

Για την υλοποίηση μιας έξυπνης πόλης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανοικτές τεχνολογίες λογισμικού που να υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα (interoperability) και τα ανοικτά δεδομένα (open data). Οι ανοικτές τεχνολογίες (π.χ. η τεχνολογία FIWARE) παρέχουν ευκαιρίες καινοτόμου επιχειρηματικότητας και προσελκύουν εταιρείες λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, μέσω της αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων. Η έξυπνη πόλη πρέπει να είναι επεκτάσιμη (scalable), ευέλικτη (agile) και συντηρήσιμη (maintainable), να χαρακτηρίζεται από διαθεσιμότητα (availability) και από ανθεκτικότητα σε σφάλματα (fault tolerance). Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και ο έλεγχος της βιωσιμότητας μιας έξυπνης πόλης πρέπει να βασίζεται σε διεθνή πρότυπα – standards (π.χ. ISO/TC 268).

Έχοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία και λαμβάνοντας ως παράδειγμα πετυχημένες έξυπνες πόλεις διεθνώς, στην Ευρώπη και στη χώρα μας (πχ. το παράδειγμα των γειτονικών Τρικάλων), για την υλοποίηση της έξυπνης πόλης της Λάρισας απαιτείται:

 • όραμα και πολιτική δέσμευση με πενταετή τουλάχιστον ορίζοντα,
 • σύσταση μιας συντονιστικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων,
 • αναδιοργάνωση δημοτικών υπηρεσιών με τη σύσταση του οργανισμού e-Larissa (στα πρότυπα του e-Trikala),
 • συνεργασία με όλους τους φορείς και τα επιμελητήρια της πόλης, με την Περιφέρεια και κυρίως με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
 • διαβούλευση με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς για την ανάλυση των αναγκών και για την προτεραιοποίηση των υποψήφιων παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • εκπόνηση οδικού χάρτη υλοποίησης με ρεαλιστικούς και ιεραρχημένους στόχους,
 • εγκατάσταση των απαραίτητων δικτυακών υποδομών και συστημάτων υλικού – λογισμικού,
 • υλοποίηση και αξιοποίηση των επιλεχθέντων ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
 • διαρκής συντήρηση, έλεγχο, εξέλιξη και επέκταση των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Έχοντας υπόψη τον περιορισμό των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και τη χαμηλή κρατική χρηματοδότηση, μια πόλη σαν τη Λάρισα θα πρέπει να ανακαλύψει νέες πηγές εισόδων προκειμένου να υλοποιήσει όλα τα παραπάνω. Η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και η υλοποίηση των έξυπνων υπηρεσιών δεν μπορεί να χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το δημόσιο τομέα ή από Εθνικά και από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Είναι απαραίτητη η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, η σύμπραξη του Δήμου με φορείς όπως είναι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και εταιρείες πληροφορικής / επικοινωνιών καθώς και απολύτως αναγκαία η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Δημήτρης Μαβίδης: Αυτό είναι το όραμά μας

Από την ανάληψη της διακυβέρνησης του Δήμου, διαπιστώσαμε σοβαρή υστέρηση στον τομέα του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών, έμμεσων ή άμεσων, προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονταν από την κρίση στη χώρα μας, αντιμετωπίσαμε ως κρίσιμο θέμα στρατηγικής την ανάπτυξη εφαρμογών, που περιλαμβάνονταν σε αυτό που κοινά είναι γνωστό ως «έξυπνη πόλη».

Καθορίστηκαν προβλήματα που έπρεπε να επιλυθούν ώστε να βελτιωθεί κατ’ αρχή η καθημερινότητα του πολίτη.

Τα προβλήματα αυτά αφορούσαν :

 • Την «επαφή» του πολίτη με τον Δήμο.
 • Την βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου χώρου.

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που έπρεπε να εξεταστεί ήταν η εξασφάλιση κατάλληλων εργαλείων που θα βοηθούσαν την Δημοτική Αρχή σε θέματα χάραξης στρατηγικής για την πόλη.

Με βάση τους δύο παραπάνω βασικούς άξονες και τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, προχωρήσαμε στη διαμόρφωση ενός πρώτου πλαισίου εφαρμογής, που κύρια εκφράστηκε από τα στρατηγικά σχέδια που εκπονούσαμε. Αυτά είναι, κατά πρώτο λόγο, το ΣΒΑΚ και το ΓΠΣ που περιέλαβε τις ρυθμίσεις του ΣΒΑΚ και τα οποία περιγράφουν συγκεκριμένες εφαρμογές που πρέπει να αναπτυχθούν, στα πλαίσια υλοποίησης των σχεδίων.

Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται το όραμα της Δημοτικής Αρχής για τον μετασχηματισμό της πόλης σε «έξυπνη πόλη», με παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα αυτό. Και όταν αναφερόμαστε σε παραγωγικές επενδύσεις, εννοούμε, πέραν των πιλοτικών, σε επενδύσεις που επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην κατεύθυνση που επιλέξαμε.

Ο μετασχηματισμός υλοποιείται πλέον, βήμα – βήμα, αξιολογώντας σε κάθε περίπτωση τις αναμενόμενες επιπτώσεις στη ζωή της πόλης. Οι πρώτες ενέργειες που έγιναν στην κατεύθυνση αυτή είναι :

 1. Η δημιουργία του Κέντρου Ελέγχου του Δήμου.
 2. Η εγκατάσταση του Συστήματος Ελέγχου του δικτύου των πεζοδρόμων.
 3. Η δημιουργία του γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Τα δύο πρώτα αφορούν έργο, για το οποίο επίκειται υπογραφή σύμβασης, καθώς βρίσκεται σε στάδιο προσυμβατικού ελέγχου. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης είναι οκτώ μήνες και ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου και του Συστήματος για δύο επιπλέον χρόνια. Ουσιαστικά πρόκειται για το σημαντικότερο στάδιο του μετασχηματισμού, αφού δημιουργείται το Κέντρο Ελέγχου που περιέχει την κεντρική πλατφόρμα, όπου θα διασυνδεθούν όλες οι εφαρμογές που θα ακολουθήσουν. Το Σύστημα Ελέγχου του δικτύου των πεζοδρόμων είναι ένας πλήρως αυτοματοποιημένος και «έξυπνος» μηχανισμός ελέγχου του δικαιώματος πρόσβασης οχημάτων στο δίκτυο των πεζοδρόμων. Με το σύστημα αυτό φιλοδοξούμε να λύσουμε το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης κίνησης οχημάτων στους πεζοδρόμους και της τροφοδοσίας των καταστημάτων του εμπορικού κέντρου. Το συγκεκριμένο σύστημα, με το Κέντρο Ελέγχου, κλήθηκε να παρουσιάσει ο Δήμος Λαρισαίων, ως πρωτότυπη εφαρμογή «έξυπνης πόλης», στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνο – Αμερικανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα.

Το γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη λειτουργεί ήδη στον Δήμο, σε δοκιμαστική εφαρμογή, με σκοπό την πλήρη λειτουργία του στις αρχές του νέου χρόνου. Η εφαρμογή που το υποστηρίζει δίνει την δυνατότητα «έξυπνης» επικοινωνίας οποιουδήποτε με τον Δήμο, σε επίπεδο αιτημάτων και παρατηρήσεων που αφορούν κυρίως θέματα βελτίωσης της καθημερινότητάς του. Ένα κεντρικό σύστημα επικοινωνίας υποδέχεται αιτήματα και παρατηρήσεις, τα διανέμει αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία, ελέγχει και απαντά στον ενδιαφερόμενο για την πορεία υλοποίησης. Το σύστημα προσδίδει αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, ώστε κανένα αίτημα να μην «ξεχαστεί».

Πέρα από τα παραπάνω, ο μετασχηματισμός προβλέπει την ανάπτυξη εφαρμογών όπως :

 • Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
 • Σύστημα Ανάπτυξης Αισθητήρων στην αποκομιδή Απορριμμάτων.
 • Δίκτυο wi-fi.
 • Σύστημα Ελέγχου Οδοφωτισμού.
 • Σύστημα Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης.
 • Σύστημα

Τέλος, σε στάδιο προκήρυξης προμήθειας βρίσκεται η αναβάθμιση του GIS. Ο Δήμος Λαρισαίων υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα αυτό, όμως κρίθηκε απολύτως αναγκαίο να προχωρήσουμε σε αναβάθμιση του συστήματος, καθώς το GIS αποτελεί βασικό εργαλείο για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης.

Με την υλοποίηση του οράματός μας για την «έξυπνη πόλη» θα διαμορφωθεί ένα περιβάλλον άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με τον Δήμο, καθώς και θα βελτιωθεί η λειτουργία του Δήμου και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς όλους, εντός του δημόσιου χώρου. Τα βήματα που έχουν γίνει ως τώρα είναι σημαντικά και αποτελούν την πρώτη φάση της υλοποίησης. Ακολουθούν τα υπόλοιπα, που με προσήλωση στο σχέδιό μας θα εφαρμόσουμε, καθώς δεν θέλουμε η πόλη να χάσει το τρένο της εξέλιξης, αλλά αντίθετα θέλουμε να πρωτοπορεί, για να έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσα στο δύσκολο αναπτυξιακό περιβάλλον που διαμορφώθηκε. Είμαστε σίγουροι πως μπορεί να το κάνει.

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 2
error: Content is protected !!