Πρώτη συνάντηση για το 2019 των μελών της «Πανθεσίλεια»

stergiou
fotou
728x110 3

Την πρώτη συνάντηση της για το 2019 θα πραγματοποιήσει η ΠΕΝΘΕΣΙΛΕΙΑ, την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου, στις 5:30 το απόγευμα, στο καφέ Yachting club στο λιμάνι του Βόλου.
Σκοπός της συνάντησης είναι ο απολογισμός του 2018 και η ενημέρωση για το Dare Social Event που προετοιμάζεται για Φιλανθρωπικό Σκοπό!

728X100 3
error: Content is protected !!