Στις 21 Φεβρουαρίου τα αποτελέσματα του 2018

stergiou
fotou
728x110 3


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, 14:29

Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα δημοσιεύσει ο ΟΤΕ τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ΄ τριμήνου και έτους 2018, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων η Διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε. θα διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, 14:29

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!