Ο κανονισμός Άρδευσης στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ

ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σε καθορισμό της αρδευτικής περιόδου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου και στον καθορισμό του αριθμού θέσεων ανά δημοτική ενότητα, για το έτος 2019, θα προχωρήσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ που συνεδριάζει αύριο Τρίτη 22 Ιανουαρίου, στις 13.00.

KEN 2

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ θα κάνει ανάθεση δικαστικών χειρισμών και θα εγκρίνει την αμοιβή νομικών συμβούλων, ενώ θα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού για την παρακολούθηση του θαλάσσιου και αέριου περιβάλλοντος στον ευρύτερο χώρο διάθεσης της εκροής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ.

Επίσης θα γίνει ενημέρωση και θα ληφθεί απόφαση για τον Κανονισμό Άρδευσης και για την ένσταση στις διαγωνισμό για τις υπηρεσίες αποκατάστασης λειτουργικότητας δικτύων ομβρίων περιφερειακών οικισμών, προϋπολογισμού 35.000 €.

Η ΔΕΥΑΜΒ θα εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής για την κατακύρωση της σύμβασης παροχής τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη των υποέργων της χρηματοδοτούμενης πράξης «αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος», προεκτιμώμενης αμοιβής 816.335 € πλέον ΦΠΑ.

error: Content is protected !!