Ο χωρικός σχεδιασμός, καταλύτης για τις επενδύσεις και τη βιομηχανική ανάπτυξη

stergiou
fotou
Ontopoulos780x90


Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019, 17:29

KENT728X100
Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, όπως είναι η χωροταξική μεταρρύθμιση, τα περιφερειακά χωροταξικά, το νέο ΠΔ χρήσεων γης, οι δασικοί χάρτες, κ.α., ο χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός έχει περιθώριο να επιταχύνει ακόμα περισσότερο τις παραγωγικές επενδύσεις και κατ΄ επέκταση να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του εθνικού στόχου για την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ.

Αυτό τονίστηκε στη σημερινή κοινή συνάντηση του Φόρουμ Βιομηχανικών Συνδέσμων και της Επιτροπής χωροταξίας του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΣΕΒ. Στη συνάντηση συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κ. Ειρήνη Κλαμπατσέα.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στη συνάντηση ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος ανέφερε ότι «έχει συντελεσθεί σημαντική πρόοδος για την επίλυση των προβλημάτων του χωρικού σχεδιασμού.

Πρέπει, όμως, να επιλυθούν και τα υπόλοιπα προσκόμματα που αφορούν στις συγκρούσεις των χρήσεων γης, σε πολεοδομικά προβλήματα, και στην επέκταση του βιομηχανικού χώρου και των οργανωμένων υποδοχέων στο σύνολο της Επικράτειας, ώστε να ενισχυθεί η βιομηχανία στη χώρα και να διευκολυνθούν οι επενδύσεις».

Τη συνάντηση απασχόλησαν ιδιαίτερα τα Ειδικά χωροταξικά της Βιομηχανίας, των Ορυκτών Πρώτων Υλών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θέματα προς βελτίωση που έχουν εντοπιστεί στα περιφερειακά σχέδια που έχουν εκδοθεί και οι περιοχές προτεραιότητας για την κατάρτιση των τοπικών χωρικών σχεδίων, τα οποία και θα προσδιορίσουν τις πολυπόθητες χρήσεις γης στο υπόλοιπο της χώρας.

Ειδικότερα, αναλύθηκαν τα θέματα που παρατηρούνται σε αυτά τα επίπεδα του σχεδιασμού, τα οποία όπως επισημάνθηκε είναι η βασική αιτία για τις καθυστερήσεις στη χωροθέτηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και στις μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες που ανατρέπουν τον επενδυτικό σχεδιασμό.

Τη στρατηγική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις θεσμικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού, στις χρήσεις γης, και σε λοιπές παρεμβάσεις που έχουν διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο για το σχεδιασμό ανέπτυξε από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας κ. Ειρήνη Κλαμπατσέα,. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρόσφατες πρωτοβουλίες για ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί κανόνων δόμησης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας έθεσαν επιμέρους κλαδικά και περιφερειακά προβλήματα και έλαβαν απαντήσεις για τις ενέργειες που θα αναλάβει το Υπουργείο για τη διευθέτησή τους. Κλείνοντας τις εργασίες της συνάντησης ο κ. Μπίτσιος και αφού ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Γενική Γραμματέα για την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, ζήτησε τη συνδρομή της για την επίλυση των θεμάτων χρήσης αιγιαλού και παραλίας για βιομηχανικές δραστηριότητες, απλοποίησης της αδειοδότησης και προώθησης των επιχειρηματικών πάρκων, τα οποία αν και δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας, εντούτοις η συνεισφορά της θα είναι καταλυτική.

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!