ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο Άρνεμ της Ολλανδίας βρέθηκε ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα» από τη Λάρισα για πρόγραμμα υποστήριξης νέων

stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Μία ακόμη διακρατική εκπαίδευση υλοποιήθηκε με επιτυχία στο Άρνεμ της Ολλανδίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: CREUS: Ανάπτυξη και ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μειονεκτούντων νέων μέσω της δημιουργικής, μη τυπικής μάθησης σε μη συμβατικούς χώρους, στο οποίο ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ένας από τους εταίρους.

Σκοπός του Ευρωπαϊκού έργου CREUS, είναι η ουσιώδης υποστήριξη των νέων ανέργων ηλικίας 16-24 ετών και η ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, όπως είναι η ικανότητα μάθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής τους ένταξης, ώστε να ενισχυθούν επαγγελματικά και  να ανταποκριθούν στις σημερινές ποικίλες και απρόβλεπτες ανάγκες της επαγγελματικής εξέλιξης.

Στο πλαίσιο λοιπόν του έργου πραγματοποιήθηκε στις 8 με 11 Ιανουαρίου 2019 στο Άρνεμ της Ολλανδίας η δεύτερη διακρατική εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των μεντόρων του. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις  χώρες των εταίρων του έργου: Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν δημιουργικές ασκήσεις που με «όχημα» την τέχνη στοχεύουν στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σε χώρους πέραν αυτών της συμβατικής εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες είχαν έντονα διαδραστικό,βιωματικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα.Το πλαίσιο αυτής της συνάντησης διαμορφώθηκε με σκοπό να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα πρακτικών και να γίνει ανταλλαγή ιδεών σχετικών με το περιεχόμενο του έργου, δηλαδή την ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των νέων με δεξιότητες που στοχεύουν στην επαγγελματική και γενικότερα, στην κοινωνική τους ένταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Παλαιολόγου 19, Λάρισα), τηλ.: 2410554026,

 

 

error: Content is protected !!