«Νέα Αντίληψη για την Αστική Συγκοινωνία» από το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου

milonas 728x120

Σεμινάριο κατάρτισης του προσωπικού κίνησης με τίτλο “Νέα Αντίληψη για την Αστική
Συγκοινωνία” πραγματοποιεί το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου to Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019
στο Volos Palace στο πλαίσιο των πολιτικών που εφαρμόζει για την συνεχή βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο τομείς και συγκεκριμένα 9:00 π.μ. με 14:00
και 16:00 με 21:00 και τελεί υπό την αιγίδα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών
Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) καθώς και του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού
Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων και Επαγγελματικών Αυτοκινήτων
ΣΥΝ.Π.Ε. (ΠΑΣΙΑΛ).
Στο σεμινάριο οι θεματικές που θα αναπτυχθούν αφορούν μείζονα θέματα της
λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών και συγκεκριμένα είναι οι:
 Βελτιστοποίηση παροχής υπηρεσιών και οδικής ασφάλειας
 Κατάρτιση προσωπικού για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας κατά
τον Κανονισμό 181/2011
 Ενημέρωση σχετικά με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR)
 Παρουσίαση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστικών Συγκοινωνιών
Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.
 Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.Α.Σ. κ. Σακελλαρίου Μιχάλη
Πρέπει να αναφερθεί ότι η διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου, αντιλαμβανόμενη
πλήρως τον σοβαρό ρόλο της αστικής συγκοινωνίας στο κοινωνικοοικονομικό
γίγνεσθαι της πόλης μας αλλά και την συμβολή των Δημόσιων Μεταφορικών
συστημάτων στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και της
εξυπηρέτησης των επισκεπτών υλοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια
επιμόρφωσης του προσωπικού κίνησης ενώ συνεχώς, σε συνεργασία και με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υλοποιεί δράσεις εκσυγχρονισμού

error: Content is protected !!