Πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο η ανάπλαση της οδού Καραμπατζάκη

stergiou
fotou
728x110 3

Εμμένει η δημοτική αρχή στην υλοποίηση του έργου διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπαζάκη και σήμερα πέρασε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου  «Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως ήπιας κυκλοφορίας», προϋπολογισμού 1.815.500,00 ευρώ.

728X100

Με το σχέδιο διαφώνησαν τόσο ο Θοδωρής Τσαλούχας της Λαϊκής Συσπείρωσης αλλά και ο Κώστας Γαργάλας που μάλιστα χαρακτήρισε «εμμονική» τη δημοτική αρχή που εμμένει στο θέμα. «Είναι προφανές ότι είμαι αντίθετος, διότι είναι αναντίστοιχος ο τίτλος του έργου με αυτό που θα κατασκευαστεί. Επιπλέον επισήμανε ότι η επικαιροποίηση της απόφασης του 2017 που έπρεπε να υπάρχει μετά την καινούργια μελέτη, δεν πέρασε ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε ΦΕΚ λίγο πριν την παραλαβή της μελέτης».

Με την μελέτη προβλέπονται εργασίες για τη διαμόρφωση των οδών ήπιας κυκλοφορίας, και περιλαμβάνει τον καθορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (πλάτος οδοστρώματος, διαμόρφωση και χαρακτηριστικά πεζοδρομίων κλπ) των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη που βρίσκονται στο Δήμο Βόλου.
Για τη γεωμετρική διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη προτείνεται πλάτος κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 3,5 μέτρων, με μία λωρίδα κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένου του ρείθρου. Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η διάταξη περιορισμένου χώρου και επιβάλλεται όριο ταχύτητας 30km/h. Στις δυσμενείς από άποψη διατιθέμενου χώρου περιοχές το πλάτος της οδού παραμένει 3,35 μέτρα, με 1 λωρίδα κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένου του ρείθρου.

Η διαμόρφωση του πεζοδρομίου είναι πλάτους κατ΄ ελάχιστο 1,85 μέτρα (συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου). Κατά μήκος του πεζοδρομίου θα διαμορφώνεται λωρίδα κίνησης ΑΜΕΑ. Προβλέπεται διαμόρφωση ποδηλατολωρίδας μονής κατεύθυνσης πλάτους 1,5 μέτρων. Θα τοποθετηθούν παγκάκια σε θέσεις όπου δεν επηρεάζεται το απαιτούμενο πλάτος για την κίνηση των πεζών. Θα γίνει βελτίωση και εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Τέλος στη μελέτη προβλέπεται η φύτευση φυτών, θάμνων και δέντρων. Το έργο θα έχει διάρκεια δώδεκα μήνες.

error: Content is protected !!