Ανακατατάξεις στη διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου

stergiou
fotou
728x110 3

Αλλαγές σημειώθηκαν στη διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, αλλά και στο τμήμα της ΒΙ.ΠΕ. Ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου επιπυραγός Ευ. Λιακόπουλος προήχθη σε αντιπύραρχος και παραμένει υποδιοικητής στην Π.Υ. Βόλου. Διοικητής στην Π.Υ. Βόλου παραμένει ο πύραρχος Χαρ. Πόζογλου. Ο υποδιοικητής της Π.Υ. ΒΙΠΕ Βόλου επιπυραγός Κων. Τσίκας προήχθη σε αντιπύραρχο και παραμένει υποδιοικητής στην Π.Υ. ΒΙΠΕ Βόλου.

728X100 3 1
error: Content is protected !!