ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ολοκληρωμένο σχέδιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων από τον δήμο Αθηναίων

MANOLLO GIF
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019, 17:38

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ενέκρινε το “Στρατηγικό Σχέδιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων” και τον “Μηχανισμό Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών”, που διαμορφώθηκαν από το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων (ACCMR), ύστερα από διαβούλευση και συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών του δήμου.

Πλέον ο δήμος Αθηναίων έχει στη διάθεσή του δύο οδηγούς που του επιτρέπουν να αναλάβει ακόμα πιο ενεργό ρόλο σε επίπεδο προγραμματισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης των ζητημάτων των μεταναστών και προσφύγων εντός της επικράτειάς του. Το στρατηγικό πλάνο καθορίζει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο με συγκεκριμένους στόχους που θα ενισχύσουν τον ρόλο του δήμου και θα συνδέσουν τις υπηρεσίες του με την κοινωνία των πολιτών.

Το πλάνο θα λειτουργήσει ως οδηγός για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών εντός της πόλης καθώς και για την καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από τις υφιστάμενες διαδικτυακές πλατφόρμες. Επίσης, ο οδηγός μηχανισμού ετοιμότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μελλοντικών προσφυγικών κρίσεων στον δήμο, κωδικοποιεί τις ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός κλιμακωτού συστήματος προετοιμασίας ώστε ο διοικητικός μηχανισμός και οι επιχειρησιακοί βραχίονες του δήμου Αθηναίων να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, αναφέρθηκε στο ρόλο αλλά και στο έργο που έχει επιτελέσει ο δήμος από το 2015, που ξέσπασε η προσφυγική κρίση, λέγοντας , «ποτέ δεν περιοριστήκαμε στο στενό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, αλλά υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας αλλά και τη συνοχή και λειτουργία της πόλης της Αθήνας.Σήμερα, πρωτοπορούμε και πάλι. Σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ και την EUROSTAT, θα αξιοποιήσουμε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία για την ένταξη, ενώ παράλληλα θα αναδείξουμε τη σημασία του “Δικτύου Πόλεων για το Προσφυγικό”, στο οποίο συμμετέχουν μέχρι στιγμής δεκατρείς δήμοι από όλη τη χώρα».


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019, 17:38

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!