ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών για το δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» που εμπλέκει τη Χρυσοβελώνη

Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει τις δικές του εξηγήσεις αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, το οποίο ενέπλεκε τη Βολιώτισσα Υφυπουργό σε προμήθεια εκλογικών παραβάν αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέροντας:

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό την προετοιμασία για την ομαλή διεξαγωγή των ταυτόχρονων (ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών) εκλογών του ερχόμενου Μαΐου και έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση των εκλογέων.
Στο πλαίσιο αυτό προχωράει και στην προμήθεια όλου του αναγκαίου εκλογικού υλικού για τον εξοπλισμό των εκλογικών τμημάτων με κάλπες, παραβάν, ψηφοδέλτια, φακέλους κ.λπ. Η προμήθεια αυτού του υλικού, λόγω της ιδιαίτερης φύσης και σπουδαιότητας της διαδικασίας, γινόταν πάντοτε με απευθείας ανάθεση, βάσει ειδικής ρύθμισης της εκλογικής νομοθεσίας. Και όταν λέμε πάντοτε, εννοούμε ότι η ρύθμιση αυτή μεταπολιτευτικά περιελήφθη πρώτη φορά στο ν.δ. 19/1974, επαναλαμβανόμενη αυτούσια σε όλες τις μεταγενέστερες κωδικοποιήσεις της εκλογικής νομοθεσίας, μέχρι και το 2012, ενώ η ίδια ίσχυε και προδικτατορικά, με το ν.δ. 592/1963 και τα προγενέστερα αυτού. Αυτό το γνωρίζει προφανώς, τόσο ο πολιτικός, όσο και ο δημοσιογραφικός κόσμος.
Παρ’ όλα αυτά, η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αν και το ειδικό αυτό θεσμικό πλαίσιο της έδινε τη δυνατότητα απολύτως νόμιμα να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας του εκλογικού υλικού σε έναν ανάδοχο κατά την κρίση της, επέλεξε να προχωρήσει με γνώμονα, πρώτον, τη διαφάνεια της διαδικασίας, δεύτερον, την επίτευξη του μέγιστου οικονομικού οφέλους για το Δημόσιο και, τρίτον, την διασφάλιση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των προμηθειών και την πρόληψη κάθε περίπτωσης απρόβλεπτης αστοχίας.
Με το σκεπτικό αυτό, το Υπουργείο προχώρησε στην ανάρτηση δημόσιας πρόσκλησης προς τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προσφορές, προκειμένου να επιλέξει τους υποψήφιους αναδόχους που θα υπέβαλαν την οικονομικότερη προσφορά. Και μάλιστα, στις περιπτώσεις όπου οι οικονομικότερες προσφορές ήταν περισσότερες της μίας στην ίδια τιμή, προχώρησε σε επιμερισμό της προς προμήθεια ποσότητας σε περισσότερους επαγγελματίες, αφ’ ενός για να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια προτίμησης, αφ’ ετέρου για να εξασφαλιστεί η παράδοση των απαραίτητων υλικών εγκαίρως, ακόμα και αν κάποιος από τους προμηθευτές αστοχήσει.
Με αυτό τον τρόπο προχωρά και η προμήθεια των 87.000 παραβάν που θα χρειαστούν για τον εξοπλισμό των εκλογικών τμημάτων που θα συγκροτηθούν τον Μάιο, η οποία και πρόκειται να επιμεριστεί μεταξύ των τριών εταιριών που υπέβαλαν την οικονομικότερη προσφορά (ΑΓΕΧ, Π. Φούκης και ΕΛΓΙΜ), καθώς δεν υπήρξε μειοδότης. Μάλιστα, αν οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι έκαναν τον κόπο να ψάξουν και τις παλαιότερες – με απευθείας ανάθεση και χωρίς δημόσια πρόσκληση – προμήθειες παραβάν στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα ανακάλυπταν με ευκολία ότι στις αντίστοιχες εκλογές του 2014, το σύνολο της τότε προμήθειας είχε ανατεθεί στην εταιρία ΑΓΕΧ. Πώς είναι λοιπόν δυνατό να εγκαλείται η σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΣ, που – αντί να ακολουθήσει την πεπατημένη – επιδεικνύει ακόμη μεγαλύτερη επιμέλεια από αυτή που υποχρεούται βάσει της νομοθεσίας;
Όσοι ψάχνουν υποτιθέμενα «σκάνδαλα» στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών προχωράει στην προετοιμασία των εκλογών ματαιοπονούν. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε άμεση και πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του εργάζονται εντατικά για την ορθή και έγκαιρη προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας η οποία θα είναι από κάθε άποψη υποδειγματική.

error: Content is protected !!