Νεό χώρο για τη μετεγκατάσταση του ΚYT αναζητά το Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019, 16:40

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ζητά να μισθώσει έκταση στη Χίο, προκειμένου να μετεγκαταστήσει το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) από τη θέση της ΒΙΑΛ, όπου λειτουργεί σήμερα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προτίθεται να μισθώσει έκταση συνολικής επιφάνειας 40 στρεμμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και προσωρινή Δομή Φιλοξενίας χωρητικότητας 1.500 ατόμων.

Η απόφαση για την επιλογή της προς μίσθωση έκτασης θα ληφθεί από τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι τα πέντε χρόνια με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον πέντε χρόνια.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019, 16:40

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!