Κλείνει τμήμα της 28ης Οκτωβρίου λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΛ

ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό 28ης Οκτωβρίου αποφάσισε η αστυνομία, οι οποίες προβλέπουν  διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην ανωτέρω οδό, από τη συμβολή της οδό Κοραή έως τη συμβολή της με την οδό Μανδηλαρά, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στα πλαίσια του έργου «14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» της και σε εκτέλεση της ανωτέρω (3) σχετικής εγκρτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–ΣτερεάςΕλλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα από 15-02-2019 έως και 24-02-2019.

KEN 2

Ειδικότερα:
ΤΡΙΤΗ (3) ΦΑΣΗ:
α) Από την οδό Κοραή έως την οδό Μανδηλαρά.
Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στο τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την οδό Κοραή έως την οδό Μανδηλαρά (Ρ-8, Ρ-49, Ρ-50α).

2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

error: Content is protected !!