ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χρηματοδοτούνται σημαντικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στη Σκιάθο

stergiou
fotou
728x110 3

Δυο σημαντικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου. Πρόκειται για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης στην πόλη της Σκιάθου (970.000 ευρώ) και το έργο αποχέτευσης και επέκτασης του βιολογικού με προΫπολογισμό 3.780.000 ευρώ. Τα  δύο έργα αφορούν μέρος των σημαντικότερων υποδομών του τουριστικού προορισμού που λέγεται Σκιάθος, συμβάλλουν στην προστασία του μοναδικού περιβάλλοντος του νησιού μας, αλλά και στη προστασία της δημόσιας υγείας.

728X100

Ειδικότερα, στις  29/01/2019 αποφασίστηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης πόλης Σκιάθου», με ποσό χρηματοδότησης 970.000 ευρώ. Συγκεκριμένα το έργο να περιλαμβάνει νέους αγωγούς συνολικού μήκους 6.634 μ., εκ των οποίων τα 1722 μ. είναι η επέκταση προς Βασιλειά και τα 4.912 μ. είναι λοιποί πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγοί του δικτύου. Επίσης περιλαμβάνει την αξιοποίηση 2 γεωτρήσεων με την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης δυναμικότητας καθώς και κατασκευή αγωγού μεταφοράς συνολικού μήκους 1.335 μ. προς το φρέαρ Φτελιάς εντός νέας δεξαμενής νερού χωρητικότητας 50m3. Επιπλέον περιλαμβάνει την εγκατάσταση αντλιοστασίου και τον κατάλληλο αυτοματισμό λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού.

Στις 31/01/2019 ακολούθησε η ένταξη του έργου με τίτλο «Έργο αποχέτευσης και επέκτασης ΕΕΛ περιοχής Κουκουναριών-Τρούλου Σκιάθου με ποσό χρηματοδότησης 3.780.000 ευρώ και αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Κουκουναριών και Τρούλου Σκιάθου συνολικού μήκους 10.195μ, την κατασκευή 6 αντλιοστασίων, την κατασκευή έργων επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για την αύξηση δυναμικότητας της από 2000 IA σε 5000 IA και την αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Ακόμη, στο έργο περιλαμβάνονται και οι εργασίες για τη σύνδεση των αντλιοστασίων με τη ΔΕΗ.

Τα δύο έργα αφορούν μέρος των σημαντικότερων υποδομών του τουριστικού προορισμού που λέγεται Σκιάθος, συμβάλλουν στην προστασία του μοναδικού περιβάλλοντος του νησιού μας, αλλά και στη προστασία της δημόσιας υγείας.

 

error: Content is protected !!