ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιατί η ΕΛΣΤΑΤ μετρά διαφορετικά την ανεργία από τον ΟΑΕΔ

stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, 13:44

KENT728X100

Σε διευκρινίσεις για τις διαφορές μεταξύ των μετρήσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ως προς την ανεργία προχώρησε η ΕΛΣΤΑΤ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι οι δύο φορείς καταγράφουν διαφορετικές ομάδες πληθυσμού, γεγονός που εξηγεί και τη διαφορά των μεγεθών τους.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι διενεργεί την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) βάσει των Κανονισμών 577/1998, 1991/2002, 2257/2003 και 1372/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει, οι Κανονισμοί αυτοί ορίζουν τις έννοιες του απασχολούμενου και του ανέργου καθώς και τη μέθοδο δειγματοληψίας και διενέργειας της Έρευνας.

Η Έρευνα διενεργείται με κοινά πρότυπα και μεθόδους σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαχρονική ισχύς του κανονισμού εξασφαλίζει τη συγκρισιμότητα των εκτιμήσεων της ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και των άλλων κρατών καθώς αυτοί είναι οι επίσημοι ορισμοί της ανεργίας που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.

Ειδικότερα:

– Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ακολουθεί τους διεθνείς ορισμούς κατά τους οποίους άνεργοι είναι τα άτομα τα οποία α) δεν εργάζονται, β) αναζητούν εργασία και γ) είναι άμεσα διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία.

– Στον ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε πολίτης ηλικίας 15-74, πλην μαθητών και φοιτητών. Κατά την εγγραφή τους, τα άτομα που επιθυμούν να συμμετέχουν στις ενέργειες ενίσχυσης του ΟΑΕΔ καταγράφονται ως “αναζητούντες εργασία” ενώ δεν καταγράφεται η διαθεσιμότητά τους για να αναλάβουν εργασία. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω άτομα εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως “αναζητούντες” καθ’ όλη τη διάρκεια εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και των εγγεγραμμένων ως ανέργων στον ΟΑΕΔ εξαιτίας των διαφορών στους χρησιμοποιούμενους ορισμούς.

Ως ενδεικτικές περιπτώσεις αναφέρονται οι εξής:

– Άτομα που δεν εργάζονται και αναζητούν εργασία, τα οποία καταγράφονται ως άνεργοι στην ΕΕΔ αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

– Άτομα τα οποία εργάζονται χωρίς ασφάλιση ή εργάστηκαν σε πρόχειρες/ ευκαιριακές δουλειές (καταγράφονται ως απασχολούμενοι στην ΕΕΔ), τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ ως άνεργοι.

– Άτομα που δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία (καταγράφονται ως μη ενεργοί στην ΕΕΔ) αλλά είναι εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν μακροχρόνια ανέργους που έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία, άτομα μεγαλύτερων ηλικιών που συμμετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ προκειμένου να συμπληρώσουν ένσημα, άτομα που παραμένουν εγγεγραμμένα για να έχουν τα οφέλη της κάρτας ανεργίας κλπ.

Κατά συνέπεια, οι ομάδες πληθυσμού που καταγράφονται στον δείκτη ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι διαφορετικές από εκείνες που εγγράφονται στον ΟΑΕΔ, γεγονός που εξηγεί και τη διαφορά των μεγεθών τους.

Θα πρέπει τέλος να τονιστεί ότι σε καμία χώρα της ΕΕ δεν χρησιμοποιούνται οι εγγεγραμμένοι στις διοικητικές υπηρεσίες άνεργοι προκειμένου να προσδιοριστεί το πλήθος των ανέργων και να υπολογιστεί το ποσοστό ανεργίας μιας και οι διοικητικές αυτές πηγές δεν μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες για την εκτίμηση του εν λόγω μεγέθους, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!