Διαμάντος: Ως άνδρας, ως σύζυγος, ως φίλος πρέπει να γνωρίζω για τον καρκίνο του μαστού

stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Με αφορμή την εκδήλωση της Ογκολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ «Μαζί με το Άλμα Ζωής στη Λάρισα», ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Λάρισα» κ. Ντίνος Διαμάντος, ζητάει πρωτοβουλία από τον δήμο και δηλώνει τα εξής:

Η υλοποίηση της πρώτης εκδήλωσης της Ογκολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ μαζί με το Άλμα Ζωής στη Λάρισα απετέλεσε μία πρόσκληση- πρόκληση για την πόλη μας αλλά, και χρέος για το Δήμο μας.

Οφείλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθεια των καθηγητών κκ Κωτσάκη και Σαλούστρου (και των συνεργατών τους) στην αναδιοργάνωση αυτού του σημαντικού τμήματος.

Άλλωστε, η συνδρομή του Δήμου σε θέματα Υγείας είναι και υποχρέωση απορρέουσα από τις εκ του νόμου αρμοδιότητες του. *

Για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγιεινής και της δημόσιας υγείας αλλά, και για την ενημέρωση και πρόληψη. Στοιχείο καίρια σημαντικό για το ζήτημα του καρκίνου.

Παραβρέθηκα εκεί ως αιρετός του Δήμου αλλά και ως Πρόεδρος μίας άλλης ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, αυτής των ατόμων με σύνδρομο Down.

Κυρίως όμως, στην εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού παραβρέθηκα ως άνδρας, ως σύζυγος, ως φίλος.

Διότι, αν η ενημέρωση πρέπει να γίνεται στις γυναίκες, θεωρώ ότι το ίδιο οφείλεται να γίνεται και στους άνδρες.

Πρέπει να γνωρίζω, πρέπει να γνωρίζουμε την πρόληψη στον καρκίνο του μαστού και να συμβάλλουμε, να πιέζουμε τις γυναίκες της ζωής μας στην κατεύθυνση αυτή.

Πρέπει να γνωρίζω, πρέπει να γνωρίζουμε για τη βιωματική εμπειρία και αναφορά γενναίων γυναικών.

Αλλά το κυριότερο, πρέπει να γνωρίζω και να γνωρίζουμε εμείς οι άνδρες για το πώς πρέπει σωστά να σταθούμε δίπλα στις γυναίκες της ζωής μας που πρέπει να φανούν γενναίες όταν χρειαστεί.

Ζητώ λοιπόν, τώρα ο Δήμος να αναλάβει μία σημαντική πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς που συνίσταται σε δύο επίπεδα:

  1. Την αναζήτηση μίας συστηματικής καταγραφής των δεδομένων Υγείας σε όλες τις παραμέτρους (υποδομές, προσωπικό, τομείς). Τόσο από τον Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα.
  2. Την αναζήτηση των προτάσεων με προοπτική ενίσχυσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο δήμο μας.
  3. Την αναζήτηση καταγραφής των δεδομένων που αφορούν τη στήριξη συμπολιτών σε ζητήματα υγείας που είναι ακάλυπτοι και ανήμποροι και προστρέχουν σε κοινωνικές δομές υγείας.

Τα δεδομένα αυτά να τεθούν υπ’ όψιν των Δημοτικών Συμβούλων.

Και έτσι, να πραγματοποιηθεί μία ευρύτατη ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ  με τη συμμετοχή όλων των συντελεστών Υγείας στο Δήμο μας.

Με στόχονα συναποφασίσουμε και να θεσμοθετήσουμε τη «Χάρτας Υγείας» της Λάρισας. Τον «οδικό χάρτη Υγείας» για το μέλλον μίας πόλης που, η κεντροβαρής γεωγραφική της θέση θα την καταστήσει Υγειονομικό επίκεντρο της Κεντρικής Ελλάδας. Μία «Χάρτα Υγείας»  που θα θέτει δεδομένα, στόχους, αιτήματα, χρονοδιάγραμμα.

Σε ζητήματα πρόληψης και ενημέρωσης, λειτουργίας των Υγειονομικών μονάδων, λειτουργίας και αναβάθμισης της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Σχολής, κοινωνικής υποστήριξης, δικτύωσης φορέων υγείας, ενίσχυσης της Δημόσιας υγείας και υγιούς συμπληρωματικής παρουσίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Το ζητούμενο βέβαια πρέπει να είναι ένα: Η ισότιμη πρόσβαση και δικαίωμα στην παροχή υψηλού επιπέδου υγείας σε όλους τους πολίτες με ίσους όρους.

*Ν.3852/2010

  1. Η υλοποίηση:

α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου,

β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση,

γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής
  2. Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
  3. Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄).

 

Πηγή: onlarissa.gr

KENT728X100 1
error: Content is protected !!