ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο CERN βρέθηκαν μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βόλου

fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Στις αρχές Φεβρουαρίο (5 – 11Φεβρουαρίου) 2019 ομάδα μαθητών και μαθητριών του Πρώτου Γυμνασίου Βόλου μαζί με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους επισκέφτηκαν το ερευνητικό κέντρο CERN.

KEN

Η μετακίνηση έγινε οδικώς μέσω Ιταλίας – Γαλλίας – Ελβετίας. Σκοπός του εγχειρήματος δεν ήταν μόνο, οι μαθητές και οι μαθήτριες να πάρουν βασικές γνώσεις επισκεπτόμενοι το πυρηνικό αυτό κέντρο, αλλά και να διδαχθούν Ιστορία, Γεωγραφία, οικονομία και να ωφεληθούν από την επαφή τους με άλλους λαούς και πολιτισμούς. Εξάσκησαν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες, διερεύνησαν νοοτροπίες ανθρώπων άλλων κρατών, αλλά και έμαθαν να συμβιώνουν μακριά από τις οικογένειές τους μέσα στα σχολικά πλαίσια, με την καθοδήγηση και φροντίδα των εκπαιδευτικών και του συνοδού ξεναγού που είχε διατεθεί από το τουριστικό γραφείο για όλες τις ημέρες. Έτσι δεν έμαθαν μόνο για το σωματίδιο Higgs και άλλα πολλά που έχουν ανακαλυφθεί στο CERN και τις τεράστιες εφαρμογές που έχουν οι ανακαλύψεις αυτού του κέντρου, που στηρίζονται στη γενική έρευνα. Είδαν από κοντά και μελέτησαν την Αλπική ορογένεση, την κοιλάδα του Πάδου, τα λιμναία και θαλάσσια οικοσυστήματα, τους τρόπους καλλιέργειας των άλλων λαών, αλλά και τα Ευρωπαϊκά πολιτιστικά μνημεία που έχουν σαν αναφορά τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό.

Η προηγούμενη φορά που είχε επισκεφτεί το σχολείο το ερευνητικό κέντρο CERN ήταν το 2015, έτσι δίνεται συνεχώς η ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους επισκέψεις, με δεδομένο ότι η φιλοσοφία του Πρώτου Γυμνασίου  Βόλου είναι ότι οι γνώσεις δεν αποκτούνται μόνο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας αλλά και έξω από αυτές.

error: Content is protected !!