Χρειαζόμαστε μια σύγχρονη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019, 06:41

KENT 2
«Χρειαζόμαστε μια σύγχρονη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα ευνοεί την προσέλκυση επενδύσεων και την είσοδο νέων παικτών. Ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού, θα επιτρέπει τη μείωση του κόστους για τους προμηθευτές και κατ’ επέκταση των τιμών για τους καταναλωτές».

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος στη συνάντηση των μελών του φόρουμ για την ενέργεια, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο ΕΒΕΑ, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη.

Ο τομέας της ενέργειας έχει κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης και ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Στην προσπάθεια ανάδειξης ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου, με αιχμή την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία, είπε ο κ. Μίχαλος, προσθέτοντας ότι η χώρα μας, όπως είναι γνωστό, διαθέτει μια σειρά από γεωγραφικά και γεω-μορφολογικά πλεονεκτήματα, που της επιτρέπουν να προσελκύσει σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις στα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, συνέχισε, η ενέργεια αποτελεί τομέα κλειδί στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας, για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τιμολογιακή Πολιτική Ενέργειας – Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ο κ. Μίχαλος αναφέρθηκε με έμφαση στην τιμολογιακή πολιτική της ενέργειας καθώς, όπως είπε, το ανταγωνιστικό συνολικό κόστος της ενέργειας είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Για τις δε ενεργοβόρες βιομηχανίες, το κόστος της ενέργειας συνιστά παράγοντα που επηρεάζει την ίδια τη βιωσιμότητά τους.

Για να μπορέσουν οι ελληνικές βιομηχανίες να επιβιώσουν και να γίνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον, είπε ο κ. Μίχαλος, χρειάζεται δραστική μείωση του τελικού κόστους των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούν. Ιδιαίτερα απαιτείται μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, ώστε να φθάσουμε σε επίπεδα ανάλογα των ευρωπαίων ανταγωνιστών.

Ακόμη χρειάζεται, όπως είπε, μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που προορίζεται για βιομηχανική χρήση και ηλεκτροπαραγωγή. Η σημερινή τιμή των 5,4 ευρώ ΜW/h είναι διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου και ενσωμάτωση των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ελάφρυνσης συγκεκριμένων κλάδων της ενεργοβόρου βιομηχανίας, με τρόπο συμβατό στο ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού.

«Όταν αυξάνεται ο ανταγωνισμός και η διαφάνεια, υπάρχουν οφέλη για όλους τους καταναλωτές. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι όπου έχει δημιουργηθεί Χρηματιστήριο Ενέργειας, υπήρξε μείωση του ενεργειακού κόστους, με αποτέλεσμα καλύτερες τιμές για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά.

Η δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των αγορών, μέσα από την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού» όπως σημείωσε ο πρόεδος.

Ακόμη σημείωσε ότι χρειάζεται επιτάχυνση των διαδικασιών για την απελευθέρωση της αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Για την ολοκλήρωση της ενεργειακής ένωσης είπε ότι αυτή θα ωφελήσει σημαντικά τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ειδικά για τη βιομηχανία, για την οποία η ενέργεια αποτελεί κινητήριο δύναμη, η επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα θα είναι καταλυτική. Καθώς με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να αντισταθμιστεί ένα μέρος του κόστους που δημιουργούν οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ολοκλήρωση της ενεργειακής ένωσης προϋποθέτει και ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφοράς ρεύματος και φυσικού αερίου. Προϋποθέτει τη διασύνδεση παραγωγών και προμηθευτών με καταναλωτές, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές επιλογές.

Για την Ελλάδα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος, η διασύνδεση με τις ενεργειακά εξελιγμένες χώρες της Ευρώπης πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα, έτσι ώστε οι ελληνικές εξωστρεφείς βιομηχανίες να επωφεληθούν από τις συνθήκες ανταγωνισμού, αλλά και να δημιουργηθούν ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης για τους Έλληνες ηλεκτροπαραγωγούς.

Ενίσχυση των έργων διασύνδεσης της χώρας [ πόντιση νέου καλωδίου για τη σύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, διασύνδεση Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα] στο πλαίσιο στρατηγικών συμπράξεων με ιδιώτες επενδυτές. – ένταξη στο πακέτο Γιουνκέρ.

Επενδύσεις στην ενέργεια

Τέλος σε ότι αφορά στις επενδύσεις που αφορούν στην ενέργεια ο κ. Μίχαλος είπε: «Ακούσαμε με ενδιαφέρον για την ύπαρξη σχεδίου ενίσχυσης, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων, σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων στην τιμολόγηση. Ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων έχει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση στις καθαρές μορφές ενέργειας και στην αλλαγή του ενεργειακού μείγματος υπέρ των ΑΠΕ.

Είναι απαραίτητο η ελληνική βιομηχανία να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις εκσυγχρονισμού, για την αύξηση της ενεργειακής της απόδοσης.

Οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να γίνουν από την ελληνική βιομηχανία, εκτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναμένουμε την προκήρυξη των εξειδικευμένων δράσεων του ΕΣΠΑ για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση ΑΠΕ στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις – με μέση επιχορήγηση της τάξης του 50%.

Απαιτούνται, επίσης, συνδυασμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, με τη συμμετοχή της Πολιτείας και των τραπεζών.

Θα πρέπει, τέλος, να αξιοποιηθούν περαιτέρω καινοτόμες μέθοδοι χρηματοδότησης ενεργειακών έργων, όπως οι Συμβάσεις Ενεργειακής Αποδοτικότητας, με ενίσχυση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου.

Εξειδίκευση κινήτρων για την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με δεδομένο και το γεγονός ότι το 16% της επιβάρυνσης για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από τις μεταφορές».

Για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ υπογράμμισε τη σημασία της απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, της ύπαρξης χωροταξικών σχεδίων τα οποία θα αποσαφηνίζουν το τοπίο για τις επενδύσεις στην ενέργεια και ειδικότερα στις ΑΠΕ.

«Χρειάζεται ένα πλαίσιο, το οποίο θα είναι ελκυστικό για τους επενδυτές, αλλά ταυτόχρονα βιώσιμο και σταθερό» όπως σημείωσε.

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!