Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση της ΟΕΒΕΜ στον Βόλο

stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Καλούνται οι αντιπρόσωποι Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Μαγνησίας να συμμετάσχουν στην 1η Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Παύλου Μελά 43-45 και ώρα 19:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η 2η  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 ίδια ώρα και ίδιο μέρος. Τέλος σε περίπτωση μη απαρτίας της 2ης θα πραγματοποιηθεί η 3η Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 ίδια ώρα και ίδιο μέρος. Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

KENT728X100 1

1ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2ο ΘΕΜΑ: Διοικητικός απολογισμός για την χρήση του έτους  2018. 

3ο ΘΕΜΑ: Οικονομικός απολογισμός  για την χρήση του έτους 2018. 

4ο ΘΕΜΑ: Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής. 

5ο ΘΕΜΑ: Μυστική ψηφοφορία για Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό.

6ο ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός Δράσης ΟΕΒΕΜ έτους 2019.

7ο ΘΕΜΑ: Οικονομικός Προϋπολογισμός για το έτος 2019.  

8ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη 2ης Υπαλλήλου Γραμματειακής Υποστήριξης.

9ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μελών για το κτίριο της Π.Μελά – Μίσθωση έτους 2019. Λήψη Απόφασης.

10ο ΘΕΜΑ: Διάφορα.

Παρακαλούνται τα Σωματεία μέλη μας να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες (50€/αντιπρόσωπο) προς την ΟΕΒΕΜ για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρεται από το Καταστατικό της ΟΕΒΕΜ. 

error: Content is protected !!