Αρχές Μαρτίου αναρτώνται οι δασικοί χάρτες σε Βόλο, Ν. Αγχίαλο, Αλόννησο και Σκιάθο

milonas 728x120

Με απόφαση του τμήματος δασικών χαρτών, της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, αποφασίστηκε κατόπιν συνεργασίας µε τις αρμόδιες υπηρεσίες και το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» η ανάρτηση δασικών χαρτών των περιοχών Κρωπίας, Βόλου, Ν.Αγχιάλου, Αλοννήσου, Σκιάθου και όλων των περιοχών της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας, να αναρτηθούν 1η Μαρτίου.

Η απόφαση τής ανάρτησης τού δασικού χάρτη, θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά, άμεσα εντός τής ημέρας έκδοσής της, στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στην υπηρεσία του Υπουργείου. Επιπλέον, θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των προβλεπομένων στην απόφαση για την ευρύτατη δημοσιοποίηση τής ανάρτησης και της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων.

Στα πλαίσια αυτά, η απόφαση θα γνωστοποιηθεί, αμελλητί, και στους όμορους Ο.Τ.Α. των περιοχών ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η χωρική αρμοδιότητα των συνιστούμενων Σημείων Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών – ΣΥΑ∆Χ, εφόσον αυτά είναι περισσότερα τού ενός, επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης τού δασικού χάρτη για το καθένα από αυτά.

Τέλος, το Υπουργείο καλεί τους αρμόδιους να προβούν στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες και πράξεις για την υλοποίηση των αναρτήσεων, απαρέγκλιτα, εντός της ανωτέρω ημερομηνίας.

error: Content is protected !!