ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τέλος στην παραφιλολογία για την ποιότητα του νερού στον Βόλο βάζει η ΔΕΥΑΜΒ

Με αφορμή, την σπερμολογία που αναπτύσσεται για την ποιότητα του πόσιμου νερού, η ΔΕΥΑΜΒ ανακοινώνει ότι, τόσο για την ελεγκτική παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, όσο και για την δοκιμαστική παρακολούθηση, η ΔΕΥΑΜΒ διεξάγει κατ’ έτος μεγαλύτερο αριθμό αναλύσεων, από τον αριθμό που προβλέπει η νομοθεσία.

KEN 728X100

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, ενώ αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ, από την οποία ελεύθερα μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά κάθε πολίτης.

Eπιπλέον,  στις 20/2/2019 πραγματοποιήθηκε ελεγκτική παρακολούθηση με δώδεκα δείγματα σε δώδεκα διαφορετικά σημεία του δικτύου του πολεοδομικού συγκροτήματος, από τις αναλύσεις προκύπτει ότι το νερό του δικτύου είναι άριστο. 

Οι αναλύσεις αυτές (όπως και σε κάθε ελεγκτική παρακολούθηση του πόσιμου νερού), αφορούν σύμφωνα με την νομοθεσία, στα στοιχεία ή ενώσεις:

Αργίλιο, Αντιμόνιο, Αρσενικό, Βόριο, Κάδμιο, Χρώμιο, Χρώμιο εξασθενές, Μόλυβδο, Μαγγάνιο, Υδράργυρο, Νικέλιο, Κάλιο, Σελήνιο, Νάτριο, Βρωμικά, Κυανιούχα, Διχλωρομεθάνιο, Βρωμοδιχλωρομεθάνιο , Διβρωμοδιχλωρομεθάνιο, Ολικά Τριαλογονομεθάνια, Χλωροφόρμιο, Βρωμοφόρμιο, Τρι & τετρα χλωροαιθυλένιο, Τριχλωροαιθυλένιο, Τετραχλωροαιθυλένιο, Βενζο(α)πυρένιο, Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, Βενζο(β)φθορανθένιο, Βενζο(κ)φθορανθένιο, Βενζο(g,h,i)περυλένιο και Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο. Το σύνολο των στοιχείων και ενώσεων αυτών, δεν ανιχνεύονται καν στα δείγματα του πόσιμου νερού, στις 372 συνολικά αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 20/2/2019, όπως και ιστορικά στις εκατοντάδες δειγματοληψίες και αναλύσεις των προηγούμενων ετών. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ, με πιστοποιητικό ISO 102.

error: Content is protected !!