Δήμος Βόλου: Φουλ επίθεση σε Καπούλα, ΤΕΕ και εφημερίδα για διαστρέβλωση της αλήθειας στο θέμα του Γ.Π.Σ.

stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

 

Επίθεση στην πρόεδρο του ΤΕΕ και υποψήφια δήμαρχο Βόλου Νάνσυ Καπούλα με αφορμή δημοσίευμα εφημερίδας για τον γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό εξαπολύει η δημοτική αρχή Βόλου με ανακοίνωσή της:

KENT728X100 1

Δεν έχει σταματημό ο κατήφορος του λαϊκισμού, της παραπληροφόρησης και της βάναυσης διαστρέβλωσης της αλήθειας, από συγκεκριμένους πολιτικάντηδες, που από τη μια επικαλούνται βαρύγδουπους θεσμικούς τίτλους και εμφανίζονται ως επιστημονικές αυθεντίες και από την άλλη μονίμως συλλαμβάνονται είτε ψευδόμενοι, και δη με τρόπο αισχρό, ή αδαείς και άσχετοι με θέματα μείζονος σημασίας για την πόλη. Και δυστυχώς στην προσπάθειά τους αυτή συνεπικουρούνται από αποτυχημένους εκδότες και διοργανωτές ημερίδων, που αποτελούν σύμβολα για τις αιτίες της ηθικής και κοινωνικής χρεοκοπίας της χώρας μας.

Το τελευταίο “φασόλι” είναι η καταγγελία κατά της Δημοτικής Αρχής του Βόλου, στην οποία αποδίδουν δήθεν αδιαφορία ή και ανικανότητα να αποτρέψει τη μείωση των συντελεστών δόμησης σε σημεία της πόλης, που, σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε ότι έγινε σωστά, για να επιτευχθούν καλύτεροι όροι διαβίωσης και καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες στην πόλη, μείωση που προβλέπεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2017.

Το αποτέλεσμα είναι φαιδρό. Γιατί οι “καταγγέλλοντες”, εν προκειμένω υποψήφια, Δήμαρχος, πρόεδρος του παραρτήματος του ΤΕΕ στη Μαγνησία, κι ένας μηχανικός – εργολάβος και…οικολόγος, και μέλος του ΤΕΕ, ουσιαστικά καταγγέλλουν το ίδιο το ΤΕΕ!

Το ΤΕΕ που ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας , συμμετείχε ουσιαστικά στην διαμόρφωση του ΓΠΣ Βόλου, ως την τελευταία στιγμή, με συμμετοχή μάλιστα της Προέδρου του (σημερινής καταγγέλουσας) στη συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ για την έγκριση του, την 16-9-2016, χωρίς να εκφέρει καμία αντίθετη άποψη ή και προβληματισμό όσον αφορά την μείωση των Σ.Δ.

 

Οφείλουμε, συνεπώς, να διευκρινίσουμε προς ενημέρωση των πολιτών

Η μελέτη για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ Βόλου ανατέθηκε στην εταιρεία “Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για την Ανάπτυξη και Οικιστική ΑΕ” στις 15/9/2008.

Η μελέτη εκπονήθηκε σε δύο στάδια το Α΄ στάδιο υποβλήθηκε το 2009 στο Δήμο Βόλου, ο οποίος το ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 363/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Β΄ στάδιο, υποδιαιρείται σε δύο στάδια Β1 και Β2. Μετά την υποβολή του Β1 Σταδίου κατά το οποίο προτάθηκε και η μείωση των Σ.Δ. και οι λοιπές αλλαγές σε χρήσεις γης κ.λ.π., επακολούθησε η προβλεπόμενη περίοδος διαβούλευσης στην οποία συμμετείχε και το ΤΕΕ Μαγνησίας καθώς και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας καταθέτοντας τις απόψεις τους, συνηγορώντας επί των προτάσεων μείωσης των Σ.Δ. Μάλιστα με το από 12/4/2011 έγγραφό του το ΤΕΕ ζητά την: «μείωση κατά 25% των υψηλών Σ.Δ. ώστε να ανασάνει το πυκνοδομημένο κέντρο» ενώ ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων με το 2316/11 έγγραφό του ζητά το πάγωμα των υψηλών Σ.Δ.

 

Επισημαίνουμε ότι οι παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι η Προϊστάμενη Εγκρίνουσα Αρχή, είχαν ήδη διατυπωθεί με το υπ’ αριθμ. 1322/27370/9-9-2011 έγγραφό της χωρίς καμία αντίρρηση επί της προτεινόμενης μείωσης των Σ.Δ.

Επιπλέον η μείωση των Σ.Δ. ήταν κατευθυντήρια οδηγία του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου, που ήταν σε εξέλιξη και αποτελούσε υπερκείμενο Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ο οποίος έπρεπε να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη στο υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. Ας σημειωθεί ότι διεθνώς υπάρχει σαφής τάση μείωσης των Σ.Δ. προκειμένου να επιτευχθούν καλύτεροι όροι διαβίωσης και καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες εντός των πόλεων.

Το Β1 Στάδιο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 64/30-1-2014 της Απόφαση Δ.Σ. της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.

 

Με την 480/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Βόλου παρέλαβε την Β2 φάση της μελέτης και η Υπηρεσία μας διαβίβασε το φάκελο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3018/167095/05-10-2016 Απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237ΑΑΠ/4-11-2016.

 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 4 του Ν.2508/97 σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η έκδοση των οικοδομικών αδειών με σ.δ. μεγαλύτερο από το μέσο συντελεστή δόμησης, που προβλέπεται από το ΓΠΣ έως την αναθεώρηση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 2508/1997, ισχύουν τα ακόλουθα:

Άρθρο 4, Παρ. 8.

«Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιρίων μη συμβιβαζομένων προς τη χρήση που τυχόν προβλέπει το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. για τη συγκεκριμένη θέση. Μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. και μέχρι την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως της περιοχής και την προσαρμογή του προς το Γ.Π.Σ., δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με βάση συντελεστή δόμησης ανώτερο από μέσο συντελεστή που ορίζεται στο Γ.Π.Σ.. Συνεπώς οι ισχύοντες σήμερα μέσοι συντελεστές δόμησης ανά πολεοδομική ενότητα αποτελούν μεταβατικό στάδιο μέχρι την εκπόνηση της ειδικής πολεοδομικής μελέτης που προβλέπεται στο πρόγραμμα ενεργοποίησης του Γ.Π.Σ. και οι οποίοι προβλέπεται να εξειδικευτούν ανά τομέα. Αν ο συντελεστής δόμησης που προβλέπεται από το σχέδιο πόλεως της περιοχής είναι κατώτερος από τον οριζόμενο στο Γ.Π.Σ. μέσο συντελεστή, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται με βάση τον κατώτερο αυτό συντελεστή. Η προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο απαγόρευση δεν ισχύει, αν κατά τη δημοσίευση της πράξης έγκρισης του Γ.Π.Σ. έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα κατά το νόμο δικαιολογητικά ή έχουν θεωρηθεί τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για προέλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 8/13.7.1993 π. δ/τος (ΦΕΚ 795 Δ`), εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της πράξης έγκρισης του Γ.Π.Σ.. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις αναθεώρησης ή τροποποίησης του Γ.Π.Σ..»

 

Συνεπώς η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν είχε εκ του νόμου την δυνατότητα αλλαγών στο σύνολο της μελέτης στο στάδιο που παρελήφθη. Οι προτάσεις και το περιεχόμενο της Μελέτης είχε ήδη δρομολογηθεί από το 2011 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ύστερα από τις διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβανομένου και του ΤΕΕ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας. Το ΤΕΕ κυρίως γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια το περιεχόμενο του Γ.Π.Σ. καθώς συμμετείχε ουσιαστικά στην διαμόρφωση του, ως την τελευταία στιγμή, με συμμετοχή μάλιστα της Προέδρου του στη συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ για την έγκριση του ΓΠΣ Βόλου, την 16-9-2016, χωρίς να εκφέρει καμία αντίθετη άποψη ή και προβληματισμό όσον αφορά την μείωση των Σ.Δ.

Επίσης δεν υπήρχε σύμφωνα με τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα προσθήκης νόμιμης μεταβατικής διάταξης σύμφωνα με την οποία θα εξακολουθούσαν να ισχύουν οι παλιοί Συντελεστές Δόμησης μέχρι την έγκριση ή αναθεώρηση της Πολεοδομικής Μελέτης. Μεταβατική διάταξη η οποία θα καταργούσε τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου θα έθετε σε κίνδυνο την νομιμότητα του ΓΠΣ για μη σύννομες διατάξεις από οποιονδήποτε που θα είχε έννομο συμφέρον προσφυγής.

 

Να σημειωθεί ότι την νομοτεχνική διαμόρφωση του κειμένου την αναλαμβάνουν οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ.Ελλάδος καθώς αφορούν Απόφαση του Γ.Γ. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ήδη η Υπηρεσία Δόμησης επεξεργάζεται τα τεύχη δημοπράτησης για την προκήρυξη της πολεοδομικής μελέτης σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο για την επίλυση ασαφειών και εκκρεμών θεμάτων του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

 

Για μικροπαραλείψεις και “τυπογραφικά” λάθη που παρατηρήθηκαν υπήρξε άμεσα ενημέρωση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και λάβαμε την διαβεβαίωση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει σχετική διόρθωση. (λόγω της σωρείας λαθών που διαπιστώθηκαν-περίπου 350 ελλείψεις, παραλείψεις, λάθη – η Υπηρεσία επεξεργάζεται συνολικό σχέδιο διόρθωσης που θα είναι έτοιμο σύντομα).

error: Content is protected !!