Νέες προσλήψεις στη ΔΕΥΑΜΒ

milonas 728x120

Σπουδαστές από διάφορες ειδικότητες θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα η ΔΕΥΑΜΒ μετά την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβουλίο. Ειδικότερα, η ΔΕΥΑΜΒ θα απασχολήσει σπουδαστές από τις εξής ειδικότητες: δύο σπουδαστές από ΤΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή παρεμφερούς τμήματος, δύο από ΤΕΙ Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, δύο από ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας, τρεις από ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, δύο από ΤΕΙ Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ή παρεμφερούς, δύο από ΤΕΙ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, δύο από ΤΕΙ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, έναν σπουδαστή ΤΕΙ Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων εφοδιασμού (logistics) έναν σπουδαστή από ΤΕΙ Περιβάλλοντος ή παρεμφερούς, έναν από ΤΕΙ Μηχανικών Βιοσυστημάτων, έναν από ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων, έναν από ΤΕΙ Τμήματος Βιοχημείας ή παρεμφερούς, έναν από ΤΕΙ Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Η ΔΕΥΑΜΒ θα εισπράττει από τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση των σπουδαστών ως επιχορήγηση το 50% του συνολικού ποσού που θα καταβάλει. Επίσης η ΔΕΥΑΜΒ προχωρά στην πρόσληψη 22 υδρονομέων αλλά και 14 καθαριστών υδραυλάκων για την αρδευτική περίοδο 2019

error: Content is protected !!