Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Ἀνακοινώνεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ὅτι τήν Παρασκευή 8 Μαρτίου τὸ βράδυ, θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν  Ι Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  ἀπό τίς 8.00 μ.μ. ἕως τίς 1.00 π.μ., εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Ἁ­γί­ων ἐν­δό­ξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

 

 

error: Content is protected !!