ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Λουκέτο σε πρατήριο υγρών καυσίμων έξω από τον Βόλο

Σε προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Νέα Αγχίαλο προχώρησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου δεν προσκόμισε εγκαίρως το νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση να σφραγιστεί το κατάστημα.

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων, είναι υποχρεωμένος:

α) εντός 20 ημερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση της απόφασης, να εκκενώσει τις δεξαμενές καυσίμων.

β) να παραβρίσκεται κατά την σφράγιση των εγκαταστάσεων, για να συνυπογράψει το πρακτικό σφράγισης που θα συνταχθεί, αφού ειδοποιηθεί έγκαιρα µε κάθε πρόσφορο μέσο από την αρμοδία Υπηρεσία.

γ) το αργότερο σε πέντε μέρες από την ημέρα της σφράγισης, να τοποθετήσει, στην είσοδο των εγκαταστάσεων, πινακίδα διαστάσεων 1,00 Χ 0,60 µ. η οποία θα φέρει την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & Π.Ε. ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ».

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας από οποιονδήποτε έχει έννομο συµφέρον, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης.

error: Content is protected !!