ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απόσχιση κλάδου εισαγωγής και εμπορίας καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, 19:36

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Autohellas ΑΤΕΕ αποφάσισε την επανέναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου εισαγωγής και εμπορίας καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία του ισολογισμού αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου ορίσθηκε η 31.12.2018.

Η απόσχιση του κλάδου ουσιαστικά επιδιώκει τον οργανωτικό διαχωρισμό και την εξειδίκευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Η ολοκλήρωση της σύστασης νέας εταιρείας με εισφορά του αποσχιζόμενου κλάδου τελεί υπό τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Autohellas ATEE που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τελικά τη σκοπούμενη απόσχιση καθώς και από τη λήψη της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία έγκρισης των αρμόδιων αρχών.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, 19:36

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!