«Καλώ τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν περισσότερες γυναίκες υποψήφιες ως μελλοντικές επιτρόπους»

stergiou
fotou
728x110 3


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, 16:12

728X100 3

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει δράσεις με απτά αποτελέσματα για τη βελτίωση της ζωής των γυναικών στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση της βίας, τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος και τη θέσπιση καλύτερων συνθηκών για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Αυτό αναφέρει η έκθεση του 2019 που δημοσίευσε η Κομισιόν με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Όπως δήλωσε η αρμόδια επίτροπος, Βιέρα Γιούροβα, εν όψει των ευρωεκλογών, «η Ευρώπη πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα: Καλώ τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν περισσότερες γυναίκες υποψήφιες ως μελλοντικές επιτρόπους».

«Το μόνο που ζητάμε είναι: Ισότητα για όλους. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Είναι καιρός γυναίκες και άνδρες να προωθήσουν από κοινού την ισότητα», πρόσθεσε ο πρώτος αντιπρόεδρος, Φρανς Τίμερμανς.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής:

Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ έφτασε στο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο του 66,4% το 2017, αλλά η κατάσταση διαφέρει μεταξύ των κρατών-μελών. Το περασμένο έτος, οκτώ κράτη-μέλη έλαβαν συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία και Σλοβακία).

Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, με μισθούς κατά μέσο όρο 16% χαμηλότερους από τους αντίστοιχους των ανδρών. Αυτό μεταφράζεται και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, το οποίο ανήλθε στο 35,7% το 2017.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στα Κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις. Μόνο 6 από τα 28 εθνικά Κοινοβούλια σε όλη την ΕΕ έχουν επικεφαλής γυναίκες και επτά στα δέκα μέλη των κοινοβουλίων -στην ΕΕ- είναι άνδρες. Ενώ το σημερινό επίπεδο στο 30,5% γυναικών σε θέσεις ανώτερων υπουργών είναι το υψηλότερο από το 2004, εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να λαμβάνουν χαρτοφυλάκια με χαμηλότερη πολιτική προτεραιότητα.

Η γυάλινη οροφή εξακολουθεί να αποτελεί πραγματικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς μόνο το 6,3% των θέσεων διευθύνοντος συμβούλου σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ καταλαμβάνονται από γυναίκες.

Μεταξύ των μέτρων για τον επιμερισμό των ευθυνών φροντίδας που έλαβε η ΕΕ είναι και η Οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Η Οδηγία καθορίζει ελάχιστο ευρωπαϊκό πρότυπο 10 ημερών άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών για τους πατέρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Ενισχύει το υφιστάμενο δικαίωμα γονικής άδειας διάρκειας 4 μηνών, καθιστώντας τους 2 μήνες μη μεταβιβάσιμους μεταξύ των γονέων και θεσπίζοντας αποζημίωση που θα καθορίζεται από τα κράτη-μέλη. Περιλαμβάνει, επίσης, διατάξεις για την άδεια φροντίδας, με την απόδοση 5 ημερών ανά εργαζόμενο ετησίως, ως νέο ευρωπαϊκό δικαίωμα για τους εργαζόμενους. Τέλος, οι νέοι κανόνες ενισχύουν το δικαίωμα όλων των γονέων να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

Οι γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σημειώνεται, ότι τον Νοέμβριο του 2018 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 36,4% των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Φινλανδία ξεχωρίζει, σαφώς, με το 76,9% των ευρωβουλευτών της να είναι γυναίκες. Επτά κράτη-μέλη εκπροσωπούνται από τουλάχιστον το 40% κάθε φύλου (Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Λετονία, Μάλτα και Σουηδία), ενώ πάνω από το 80% των ευρωβουλευτών από τη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λιθουανία και την Ουγγαρία είναι άνδρες.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου για την κάλυψη του 40% των θέσεων μεσαίας και ανώτερης διοίκησης από γυναίκες έως το 2019, που έθεσε ο πρόεδρος, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, αποφέρουν αποτελέσματα. Το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις έχει φτάσει το 39% σε όλα τα επίπεδα, το 37% σε ανώτερο διευθυντικό επίπεδο και το 40% σε μεσαίο διευθυντικό επίπεδο.

Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώθηκε εξ αρχής, καθώς η Συνθήκη της Ρώμης περιείχε διάταξη για την ισότητα των αμοιβών.

Το έργο της τρέχουσας Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για την ισότητα των φύλων βασίζεται στη «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019».

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!