ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ημερίδα για την Επίδραση των Γεωπονικών Επιστημών στην Νέα Γενιά στον Βόλο

stergiou
fotou
728x110 3

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, στις 9:00 π.μ,. στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Φυτόκο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας), θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα για την Επίδραση των Γεωπονικών Επιστημών στην Νέα Γενιά. Η ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο της συνάντησης των συνεργατών του έργου EUROPEAN NETWORK FOR THE COHESION AND SOLIDARITY IN RURAL AREAS στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου.
Στόχο της ημερίδας είναι η συζήτηση σχετικά με θέματα που αφορούν την επίδραση των τεχνολογιών στη γεωργία στη νέα γενιά. Η ημερίδα περιλαμβάνει διαλέξεις που αφορούν καινοτομίες στην διαχείριση θερμοκηπίων, δενδροκομικών καλλιεργειών, καινοτομίες στην διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων και προοπτικές χρηματοδότησης της νέας γενιάς στον αγροτικό τομέα.
Η Ημερίδα θα γίνει στην αγγλική γλώσσα.

728X100
error: Content is protected !!