Και οι συμβολαιογράφοι στο συλλαλητήριο κατά της καύσης απορριμμάτων

stergiou
fotou
Ontopoulos780x90

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας κατά τη συνεδρίαση του στις 14/3/2019 εκφράζοντας την ανησυχία του για τις αρνητικές συνέπειες, σύμφωνα με τις επιδημιολογικές μελέτες που έχουν παρουσιαστεί, για την δημόσια υγεία, από τη λειτουργία μονάδων SRF, RDF κλπ. αλλά και όλων των βιομηχανικών μονάδων που ρυπαίνουν το περιβάλλον, καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά της καύσης απορριμμάτων, που θα λάβει χώρα το Σάββατο 16 Μαρτίου, στην αρχή της οδού Ιάσονος, στο Βόλο.

KENT728X100

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΣΕΛ τονίζει την ανάγκη συστηματοποίησης και αυστηροποίησης των προβλεπόμενων ελέγχων σε ολόκληρο το φάσμα της βιομηχανικής δραστηριότητας και λήψης των απαραίτητων μέτρων από την Πολιτεία, ώστε να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία.

error: Content is protected !!