«Όχι στην καύση απορριμμάτων» λέει η Οικολογική Θεσσαλία

stergiou
fotou
728x110 3

«Η Περιφερειακή Παράταξη «Οικολογική Θεσσαλία» εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στη σχεδιαζόμενη καύση σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ και λέει κατηγορηματικά ΟΧΙ στην καύση οποιονδήποτε εναλλακτικών καυσίμων που βλάπτουν την υγεία τωνανθρώπων.
Σε μια περιοχή με διαπιστωμένο οξύ πρόβλημα ρύπανσης του αέρα,αποτελεί προτεραιότητα εκ των ων ουκ άνευ η άμεση υιοθέτηση της διαχρονικής αρχής «η υγεία των ανθρώπων και η ποιότητα του περιβάλλοντος πάνω απ’ τα κέρδη των επιχειρήσεων».
Σήμερα που η Ελλάδα διαθέτει ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων, δημιουργεί τουλάχιστον ερωτηματικά η επιλογή μεθόδων που, σχεδόν παντού, διεθνώς εγκαταλείπονται όπου εφαρμόστηκαν.
Η Περιφερειακή Παράταξη «Οικολογική Θεσσαλία» καλεί τους Θεσσαλούς πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη διαμαρτυρία των Βολιωτών κατά της καύσης σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ».

728X100 3 1
error: Content is protected !!