Παράσταση διαμαρτυρίας φορέων εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

MANOLLO GIF
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας εκπροσώπων φορέων που υποστηρίζονται από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (Π.Α.ΜΕ) στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Μαγνησίας.  Οι εκπρόσωποι των φορέων, η πλειοψηφία των οποίων είναι εκπαιδευτικοί φορείς, εστίασαν ιδιαίτερα στο θέμα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και στο αίτημά τους για μόνιμο διορισμό.

KEN

Συγκεκριμένα, οι συνδικαλιστές απευθυνόμενοι προς τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας,  Σωκράτη Σαβελίδη, εξέθεσαν τις απόψεις τους και τους λόγους της παράστασής τους, οι οποίοι συμπερασματικά κατέληγαν «στην άρση κάθε Συνταγματικής απαγόρευσης και τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων». Κατόπιν επέδωσαν κάλεσμα-ψήφισμα στον Διευθυντή  ΔΕ Μαγνησίας, το οποίο ήδη έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι φορείς που παρευρέθηκαν ήταν:

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Μαγνησίας, Σύλλογος Διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών, Πρωτοβουλία Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Μαγνησίας.

error: Content is protected !!