ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΕΕ Μαγνησίας: Κατηγορηματικά αντίθετοι στην μονάδα SRF στον Βόλο

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΤΕΕ Μαγνησίας σχετικά με την κατασκευή μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων παραγωγής SRF αναφέρει:

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Επειδή τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για την Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων παραγωγής SRF και την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και κάποιοι ανενημέρωτοι για τις ενέργειες που έχει κάνει ήδη το ΤΕΕ Μαγνησίας εδώ και χρόνια, προχώρησαν σε άστοχες δηλώσεις, έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

«Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας εξέτασε στη συνεδρίαση της 13 Νοεμβρίου 2017 την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για την προμελέτη με θέμα: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό ΠΕΡ-02 (A/A ΟΠΣ: 2032) και τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Θεσσαλία» και αποφάσισε ομόφωνα, τα εξής:

Το ΤΕΕ Μαγνησίας είναι κατηγορηματικά αντίθετο στην επιλογή παραγωγής SRF όπως διατυπώνεται μέσα από τη συγκεκριμένη προμελέτη.

Η κατεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων που αφαιρεί τη διαλογή στην πηγή, αφήνει τεράστιες ποσότητες ανεπεξέργαστων υπολειμμάτων και δημιουργεί μεγάλους περιβαλλοντικούς κινδύνους είναι μια κατεύθυνση που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον τεχνικό κόσμο.

Κύρια και διαχρονικά διακηρυγμένη θέση του ΤΕΕ Μαγνησίας, είναι η κατεύθυνση της ανακύκλωσης και της επανάχρησης, με στόχο την ελαχιστοποίηση έως και εξάλειψη των απορριμματικών ουσιών».   

Το Υπουργείο

Ενάμιση χρόνο αργότερα στις 14 Μαρτίου 2019, το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη απάντηση του προς το Δήμο Βόλου για την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα), η οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί στο χώρο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της βιοξήρανσης, αναφέρεται ότι στην ενότητα 6.2 της ΜΠΕ ότι η μονάδα «θα έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (Solid Recovered Fuel, SRF) κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να επιτυγχάνεται η χρήση σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου». O στόχος αυτός δεν συνάδει με το ΕΣΔΑ, ούτε και με την κείμενη νομοθεσία, ν 4042/2012, των οποίων πρωταρχικός στόχος είναι η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα)».

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, με τις γνώσεις που διαθέτουν τα μέλη του είχε εντοπίσει από την αρχή το πρόβλημα, όπως αποδεικνύεται και από τα επίσημα έγγραφα. Έτσι η απόρριψη της μελέτης, που κατατέθηκε με αποκλειστική ευθύνη του δήμου Βόλου, ουσιαστικά σημαίνει  αδυναμία απορρόφησης της χρηματοδότησης τα οποία ήταν εξασφαλισμένα από ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ στη συνέχεια η πόλη θα επωμισθεί βαρύτατα πρόστιμα χιλιάδων ευρώ.

Δυστυχώς τα ευήκοα ώτα, που αναμέναμε ότι μπορούσαν να αντιληφθούν τα όσα είχαμε επισημάνει, απουσιάζουν από την πόλη και τώρα εμφανίζονται θλιμμένοι και σε απόγνωση. 

Ο ρόλος μας δεν μας επιτρέπει να τους ακολουθήσουμε.

     

error: Content is protected !!