ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τροπολογίες του ΚΚΕ για επίδομα τοκετού, επίδομα και άδεια μητρότητας

stergiou
fotou
728x110 3


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019, 17:40

728X100 3

Η ΚΟ του ΚΚΕ κατέθεσε σήμερα τέσσερεις τροπολογίες με την πρώτη εκ των οποίων προτείνεται η θεσμοθέτηση της χορήγησης επιδόματος τοκετού «σε όλες τις γυναίκες που γεννούν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ύψους 1.000 ευρώ, 2.000 και 3.000 ευρώ για δίδυμη και τρίδυμη κύηση αντίστοιχα. Η σχετική δαπάνη βαραίνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 25 εβδομάδων» και «κάθε αντίθετη διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόμου καταργείται».

Με τη δεύτερη τροπολογία προτείνεται η θεσμοθέτηση επιδόματος μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες στο ύψος του επιδόματος ανεργίας, με διάρκεια 2 μήνες πριν και 6 μήνες μετά τον τοκετό, ανεξάρτητα από την κατοχή ασφαλιστικής ενημερότητας και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να μην είναι αναγκασμένες να εργάζονται μέχρι τη γέννα και να επιστρέφουν στη δουλειά όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τον τοκετό.

Στην ίδια τροπολογία προτείνεται «οι ως άνω αυτοαπασχολούμενες γυναίκες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για χρονικό διάστημα ενός έτους από τον τοκετό» και το «ως άνω διάστημα καταβολής του επιδόματος μητρότητας υπολογίζεται στοn συντάξιμο χρόνο», ενώ «κάθε αντίθετη διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόμου καταργείται».

Η τρίτη τροπολογία που κατέθεσε η ΚΟ του ΚΚΕ προτείνει την κατάργηση της προϋπόθεσης της συμπλήρωσης τουλάχιστον 200 ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση της άδειας μητρότητας (κύησης – τοκετού – λοχείας) από τον ΕΦΚΑ και επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες που σήμερα αποκλείονται από αυτή για τον ως άνω λόγο.

Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης δημόσιας χρήσης στα μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι το θέμα της τέταρτης τροπολογίας και όπως σημειώνει η ΚΟ του ΚΚΕ, «με το εδ. α’ της παρ. 13 του αρ. 10 του Ν. 2947/2001 καθορίζονται θέσεις κατασκευής υπόγειων χώρων στάθμευσης δημόσιας χρήσης στα μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτησή τους υπέργειων εγκαταστάσεων».

«Ενόψει του ότι η συγκεκριμένη διάταξη θεσπίστηκε για τις ανάγκες τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή ήταν περιορισμένης χρονικής ισχύος (και άλλωστε ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε έχει εκλείψει προ πολλού), πρέπει πλέον να καταργηθεί. Με την κατάργηση της ως άνω διάταξης, καθίσταται άνευ αντικειμένου και η διάταξη του εδ. β’ της παρ. 13 και πρέπει συνεπώς και αυτή να καταργηθεί» προσθέτει η ΚΟ του ΚΚΕ.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019, 17:43

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!