Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

stergiou
728x110 3

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο “Η Θεματική Προσέγγιση ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ (STORYLINE) στη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ για ΄ΟΛΕΣ τις ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”. Επιστημονική υπεύθυνος του προγράμματος είναι η κ. Ιφιγένεια Ηλιοπούλου, η οποία ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει ως γνωστικό   αντικείμενο  «Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων ανέργων ή εν ενεργεία εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, στην παιδαγωγική προσέγγιση και διδακτική μεθοδολογία Ιστοριογραμμή, γνωστή παγκοσμίως ως Storyline (www.storyline-scotland.com)  .

Την Storyline έκανε γνωστή στην Ελλάδα η κ. Ιφιγένεια Ηλιοπούλου, η οποία εκπαιδεύτηκε σε αυτήν στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών της σπουδών στη Σκωτία (Πανεπιστήμιο Strathclyde), πατρίδα της Storyline. Από το 2000 έως σήμερα επιμορφώνει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς επίσης, φοιτήτριες και φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας.

Το πρόγραμμα ξεκινά τον Απρίλιο στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΜ στο Βόλο με δυνατότητα να δημιουργηθούν και άλλα τμήματα σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι 125 ώρες εκ των οποίων κάποιες εξ’ αποστάσεως. Η επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα γίνει μέσω της παροχής εξειδικευμένης γνώσης και εκπαιδευτικού υλικού καθώς και εξασφάλισης βιωματικής-πρακτικής εμπειρίας τόσο στο σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Εκπαίδευση για την Αειφορία, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων κ.α.), όσο και στη διδασκαλία ξεχωριστών γνωστικών αντικειμένων. Οι συμμετέχουσες/οντες μπορούν να εφαρμόσουν την Ιστοριογραμμή στις δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Μουσεία, στην επιμόρφωση ενηλίκων, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και σε άλλες δομές τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για εγγραφή στο: http://learning.uth.gr/?p=4487

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

error: Content is protected !!