Μαγνησία: Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής για την παραγωγή σακχαρότευτλων

stergiou
fotou
728x110 3
Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις  Πληρωμής και Απορριπτόμενων 5ου έτους εφαρμογής (2016) στη Δράση 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις » (ΔΑΟΚ Μαγνησίας) η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους δικαιούχους της Δράσης  ότι από χεθς βρίσκονται αναρτημένες οι καταστάσεις Δικαιούχων και Απορριπτόμενων στους πίνακες ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στο Διοικητήριο. Οι ως άνω καταστάσεις έχουν ήδη αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς εκκαθάριση και πληρωμή.
Για τους απορριπτόμενους η περίοδος υποβολής των ενστάσεων και πρωτοκόλλησης αυτών ορίζεται αποκλειστικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από 21/03/2019 έως και 28/03/2019. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων στο Διοικητήριο (Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως).
error: Content is protected !!