Προσλήψεις 43 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας – Δείτε την προκήρυξη

stergiou
fotou
728x110 3

Στην πρόσληψη συνολικά 43 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά η διοίκηση του Δημοτικού Ωδείου της Λάρισας.

Αναλυτικά διαβάστε την προκήρυξη:

Τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ) με συνολικά τριάντα πέντε (35) μουσικούς με εκπαιδευτικό έργο διαφόρων ειδικοτήτων, τρεις (3) μουσικούς με καλλιτεχνικό έργο και πέντε (5) μουσικούς εκτελεστές Φιλαρμονικής, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που εδρεύει στη Λάρισα, Πλατεία Λαού ΤΚ 41221, με αντικείμενο: τη «διδασκαλία μουσικής», τη «Δ/νση μουσικών σχημάτων» τη «συνοδεία» και τους «μουσικούς εκτελεστές» συνολικής διάρκειας έως εννέα μηνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Α/Α Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

1 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΠΕ Μουσικών (Διεύθυνση Ορχήστρας) Έως 9 μήνες 1
2 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΠΕ Μουσικών (Διεύθυνση Χορωδίας) Έως 9 μήνες 1
3 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΠΕ Μουσικών (πιάνο) Έως 9 μήνες 1
4 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΠΕ Μουσικών (Σύνθεσης) Έως 9 μήνες 1
5 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΠΕ Μουσικών (θεωρητικά & ανώτερα θεωρητικά) Έως 9 μήνες 1
6 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΠΕ Μουσικών (Κιθάρας jazz) Έως 9 μήνες 1
7 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΠΕ Μουσικών (πιάνο) Έως 9 μήνες 2
8 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΠΕ Μουσικών (φλάουτο) Έως 9 μήνες 1
9 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών (πιάνο & θεωρητικά) Έως 9 μήνες 2
10 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών (πιάνο) Έως 9 μήνες 1
11 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών (θεωρητικά) Έως 9 μήνες 1
12 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών (κλασσική κιθάρα) Έως 9 μήνες 3
13 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών (μονωδία) Έως 9 μήνες 1
14 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών (μονωδία) Έως 9 μήνες 1
15 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών (βιολί) Έως 9 μήνες 3
16 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών ( Βυζαντινή Μουσική) Έως 9 μήνες 1
17 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών (Τρομπέτα) Έως 9 μήνες 1
18 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών (βιολοντσέλο) Έως 9 μήνες 1
19 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ΤΕ Μουσικών (σαξόφωνο) Έως 9 μήνες 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανα κωδικό απασχόλησης)
Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

Τόπος εκτέλεσης
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΤΕ Μουσικών (φλάουτο)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΤΕ Μουσικών (όμποε)
ΤΕ Μουσικών (ακορντεόν& θεωρητικά)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΤΕ Μουσικών (φαγκότο)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΤΕ Μουσικών (τρομπόνι)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΤΕ Μουσικών (κρουστά)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΤΕ Μουσικών (βιόλα)
ΔΕ Μουσικών (ηλεκτρική κιθάρα)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕ Μουσικών (παραδοσιακό λαούτο)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕ Μουσικών (μπουζούκι)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕ Μουσικών (παραδοσιακά κρουστά)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕ Μουσικών (παραδοσιακό κλαρίνο)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (τρομπέτας)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (κλαρινέτο)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (κλασσικά κρουστά)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (ευφώνιο)
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1,2,3,4,5,6,7,8 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μουσικών Σπουδών με αντίστοιχη ειδικότητα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.   Προϋπηρεσία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα στο αντικείμενο.

9 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ι.Δίπλωμα ή Πτυχίο πιάνου αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠΠΟΑ ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.               Πτυχίο  Φυγής αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠΠΟΑ ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3.                         Απολυτήριο               Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης

4.                     Βεβαίωση      προϋπηρεσίας από ωδείο ή μουσική σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση Υ.Π.Π.Ο.Α. με βαθμό καθηγητή στο πιάνο.

10,11,12,13,15,16,17

19,20,21,22,24,25,27

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ι.Δίπλωμα ή Πτυχίο αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠΠΟΑ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

2.                         Απολυτήριο               Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης

3.                     Βεβαίωση      προϋπηρεσίας από ωδείο ή μουσική σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση Υ.Π.Π.Ο.Α. με βαθμό καθηγητή στην αντίστοιχη ειδικότητα.

14,18 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Δίπλωμα ή Πτυχίο αναγνωρισμένου Ωδείου από το ΥΠΠΟΑ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

2.                         Απολυτήριο               Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης

3.                     Βεβαίωση      προϋπηρεσίας από ωδείο ή μουσική σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση Υ.Π.Π.Ο.Α. με βαθμό τουλάχιστον δασκάλου στην αντίστοιχη ειδικότητα.

23 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Βεβαίωση περάτωσης Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ακορντεόν αναγνωρισμένου Ωδείου από το Υ.Π.Π.Ο.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.                Πτυχίο Φυγής αναγνωρισμένου Ωδείου από το Υ.Π.Π.Ο.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3.                         Απολυτήριο               Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης.

26 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.                      Δίπλωμα       ή Πτυχίο κρουστών αναγνωρισμένου Ωδείου από το Υ.Π.Π.Ο.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.                         Απολυτήριο               Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης

28 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ι.Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης

2.Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε ωδείο ή μουσική σχολή για διδασκαλία στην ηλεκτρική κιθάρα τουλάχιστον 2 έτη.

29,31,32 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1 .Βεβαίωση περάτωσης Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών παραδοσιακής μουσικής (οργάνου) αναγνωρισμένου Ωδείου από το Υ.Π.Π.Ο.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.                         Απολυτήριο               Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης

3.                             Προϋπηρεσία       με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε ωδείο ή μουσική σχολή για διδασκαλία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

30 ΚΥΡ Ι Α ΠΡ ΟΣ Ο Ν ΤΑ :

1.                        Απολυτήριο               Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης.

2.                             Προϋπηρεσία       με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε ωδείο ή μουσική σχολή για διδασκαλία μπουζουκιού, μπαγλαμά, τζουρά κ.λ.π.

33,34,35,36 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.                        Απολυτήριο               Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης

2.                     Εμπειρία        με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Φιλαρμονική ως μουσικός εκτελεστής στην αντίστοιχη ειδικότητα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (N. 2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού και με την επιφύλαξη του Π.Δ. 255/1998.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υ.Πο.ΠΑΙ.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459101 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού .

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571 -72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).

 1. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦεΚ 143/Α/28-06-2007).
 4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ· ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ (ΩΔΕΙΩΝ-Δ.Ε.-Π.Ε.)

Όλοι οι τίτλοι πτυχίων ή διπλωμάτων και όλων των κατηγοριών Π.Ε., μεταπτυχιακό & Δ.Ε. (όπως προαπαιτείται από την προκήρυξη)

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος * 1 (π.χ. 9,75 * 1 = 9,75)                                    9,75 ΜΟΡΙΑ

Όπου ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν συνοδεύεται από βαθμό πτυχίου, τότε θα κρίνεται βάση της παλαιότητας κτήσης του.

> 10 έτη κτήσης 10 ΜΟΡΙΑ
>8-10 έτη 9 ΜΟΡΙΑ
>6-8 έτη 8 ΜΟΡΙΑ
>4-6 έτη 7 ΜΟΡΙΑ
>2-4 έτη 6 ΜΟΡΙΑ
>0-2 έτη 5 ΜΟΡ ΙΑ

Τυχόν επιπλέον τίτλοι ανώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας ή άλλων ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας αλλά και ειδικότητας, πέραν αυτών που ζητούνται για κάθε θέση ξεχωριστά, δεν θα αξιολογηθούν κατά την κατάταξη, ούτε θα αμειφθούν μετά την πρόσληψη.

 1. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Α. Όπου ζητείται βεβαίωση με αριθμό έγκρισης πρόσληψης από το Υ.Π.Π.Ο.Α. με βαθμό δασκάλου (όπως προαπαιτείται από την προκήρυξη για την κάθε θέση ξεχωριστά)

Ο έχων βαθμό δασκάλου                                                                                               10 ΜΟΡΙΑ

Ο μη έχων βαθμό δασκάλου                                                                                            0 ΜΟΡΙΑ

Β. Όπου ζητείται βεβαίωση με αριθμό έγκρισης πρόσληψης από το Υ.Π.Π.Ο.Α. με βαθμό καθηγητή (όπως προαπαιτείται από την προκήρυξη για την κάθε θέση ξεχωριστά)

Ο έχων βαθμό καθηγητή                                                                                                 10 ΜΟΡΙΑ

Ο μη έχων βαθμό καθηγητή                                                                                              0 ΜΟΡΙΑ

Γ. Όπου ζητείται προϋπηρεσία με βεβαίωση εργοδότου και αντίστοιχα ένσημα (όπως προαπαιτείται από την προκήρυξη για την κάθε θέση ξεχωριστά)

α. Για κάθε έτος πλήρους απασχόλησης με τριακόσια ένσημα                                        2 ΜΟΡΙΑ

β. Για χρόνο από 6-12 μήνες (150-299 ένσημα)                                                               1 ΜΟΡΙΟ

γ. Για χρόνο από 0-6 μήνες (0-149 ένσημα)                                                                      0 ΜΟΡΙΑ

Δ. Ανεργία αποδεδειγμένη με βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. 10 ΜΟΡΙΑ

Ε. Συνέντευξη-Ακρόαση Κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης

με κλίμακα από                                                                                                                0-30 ΜΟΡΙΑ

 1. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΑΚΡΟΑΣΗ

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ω.Λ. θα αναρτηθεί ο πίνακας απορριπτέων των υποψηφίων ελλείψει προσόντων ή δικαιολογητικών της προκήρυξης. Η διαδικασία της συνέντευξης-ακρόασης θα πραγματοποιηθεί για όλους υποψήφιους, που πληρούν τα προσόντα της προκήρυξης και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων, τη Δευτέρα και την Τρίτη 15 & 16 Απριλίου 2019 και κατά τις ώρες 09:00-13:00 στο χώρο του Δ.Ω.Λ. Κατά τη διαδικασία αυτή θα ζητηθεί:

 1. από τους υποψήφιους μουσικούς (με διδακτικό έργο) να διδάξουν ενώπιον της

επιτροπής, έργο που θα επιλεγεί εκείνη τη στιγμή,

 1. από τους υποψήφιους μουσικούς (με καλλιτεχνικό έργο) θα ζητηθούν αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Δ/νση ορχήστρας, Δ/νση χορωδίας, ρεσιτάλ, συναυλίες, ηχογραφήσεις, διακρίσεις) τα οποία θα κατατεθούν από τους υποψηφίους στην τριμελή επιτροπή και
 • από τους υποψήφιους μουσικούς εκτελεστές Φιλαρμονικής ή υποψήφιουςγια τη συνοδεία να ερμηνεύσουν μουσικό κείμενο επιπέδου δυσκολίας αντίστοιχου των ζητουμένων τυπικών προσόντων (διδακτορικού, μεταπτυχιακού, διπλώματος, πτυχίου, εμπειρίας).

Οι πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων, στο κτίριο του Δ.Ω.Λ. την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση (Πέμπτη 24-04-2019).

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ.Ω.Λ. μετά από τη σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/21­03-2019 απόφαση του Δ.Σ. για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Όσοι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα- κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. Το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων τους για τη συγκεκριμένη θέση.

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί:

 1. Στον τοπικό τύπο όπως ορίζει το ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).
 2. Η ανωτέρω προκήρυξη καθώς και το έντυπο της αίτησης για συμμετοχή, θα αναρτηθεί στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας στο χώρο των ανακοινώσεων του Δ.Ω.Λ. και στο sitedodiolar.org.
 3. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Πλατεία Λαού, 41221 Λάρισα, απευθύνοντάς την στο: Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη του κου Χρήστου Μπαντούλη (τηλ. Επικοινωνίας 2410-536886, 2410-531960) τα ακόλουθα νομίμως δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (υπόδειγμα στο sitedodiolar.org )
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις),
 3. Φωτοαντίγραφο όλων των τίτλων Μουσικών Σπουδών, συνοδευμένα με βεβαιώσεις για τη βαθμολογία των, όπως απαιτούνται ως προσόντα από την προκήρυξη,
 4. Φωτοαντίγραφο όλων των βεβαιώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη,
 5. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για τους ανέργους (θα την προσκομίσουν στην επιτροπή αξιολόγησης την ημέρα της ακρόασης με την αυτή ημερομηνία),
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας Π.Ε. που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο Δ.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει ο αποκλεισμός του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δ.Ω.Λ., εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και συγκεκριμένα από Τρίτη 26-03-2019 μέχρι Πέμπτη 04-04-2019. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες μόνο και κατά τις ώρες 09:00 -13:00.

Η συνέντευξη-ακρόαση των υποψηφίων όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη ενότητα θα γίνει τη Δευτέρα και την Τρίτη 15 & 16 Απριλίου 2019 και κατά τις ώρες 09:00­14:00 στο χώρο του Δ.Ω.Λ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

2410536886

2410531960

2410250956

Καθημερινά από 09:00-13:00.

 

Πηγή: onlarissa.gr

728X100 3
error: Content is protected !!