Διαδραστικές παιδικές χαρές: Ψυχαγωγία ή μόδα;

stergiou
fotou
728x110 3

Με έκπληξη παρατήρησα σήμερα, ότι η παιδική χαρά της πλατείας Σ. Σταθμού η οποία κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε πριν μερικούς μήνες, αποξηλώθηκε για να αντικατασταθεί με νέα «διαδραστικά όργανα»…

Στη συνέχεια ενημερώθηκα πως το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες παιδικές χαρές συνοικιών της πόλης, με χρηματοδότηση κυρίως από πόρους του δήμου μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος». Όμως μου γεννήθηκαν ορισμένες απορίες και θα επιθυμούσα δημόσια να απαντηθούν από κάποιον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

1/  Καταλαβαίνω την αναγκαία αναβάθμιση παιδικών χαρών οι οποίες ήταν δεκαετίας και πιο παλιές, αλλά για ποιο λόγο απεγκαταστάθηκαν παιδικές χαρές σαν αυτή της πλατείας Σ. Σταθμού ή του πάρκου του Αλκαζάρ που είχαν τοποθετηθεί πριν λίγους μήνες και πάντως το πολύ πριν δύο χρόνια;

Διαδραστικές παιδικές χαρές: Ψυχαγωγία ή μόδα;

2/ Για ποιο λόγο αυτές πρέπει να είναι «διαδραστικές», τα όργανα των οποίων είναι πολύ περιορισμένα σε έκταση και σε απόλυτο αριθμό σε σχέση με τα προηγούμενα; Για παράδειγμα στην πλατεία Σ. Σταθμού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον  άλλα 60 τ.μ. από την πλατεία για να γίνουν παιδική χαρά ή έστω στον ήδη μεγάλο χώρο θα μπορούσαν να τοποθετηθούν κι άλλα όργανα  κι όχι μόνο τα υπάρχοντα σε ένα χώρο 300 τ.μ. !!! (σχετικές φωτογραφίες στο τέλος του άρθρου).

Διαδραστικές παιδικές χαρές: Ψυχαγωγία ή μόδα;

3/ Είμαι βέβαιος ότι τηρείται το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο 1176 και οι προδιαγραφές ασφαλείας για τα όργανα , αλλά μπορεί κάποιος να εγγυηθεί για την ολική ασφάλεια των εν λόγω παιδικών χαρών γιατί έχω την αίσθηση ότι είδα αρκετό μπετόν… Τέλος, μήπως οι «διαδραστικές» παιδικές χαρές είναι μια ξενόφερτη μόδα που σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της «ολιγαρκούς αφθονίας» των οργάνων, θα πάψει να ψυχαγωγεί τα παιδιά;

Τσιάρας Δηνμήτρης,

Μηχ/γος – Μηχ/κος Τ.Ε

Συντ. τομέα Ενέργειας και Έργων της δημοτικής κίνησης

«Λαρισαίων Κοινόν»

Πηγή: onlarissa.gr

728X100 3
error: Content is protected !!