Επιτροπή πολιτών κατά των ανεμογεννητριών στο Ν. Πήλιο

stergiou
fotou
728x110 3

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Νοτίου Πηλίου,  οι δημοτικοί σύμβουλοι κατά πλειοψηφία πλην ενός (Διανελάκης), δήλωσαν ότι είναι αντίθετοι στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Ν. Πήλιο και ότι θα προβούν στις “ανάλογες ενέργειες ώστε να μην διαπραχθει ένα τέτοιο περιβαλλοντικό έγκλημα στον τόπο μας”. Επιπρόσθετα, δεσμεύθηκαν ότι θα συνεργαστούν και θα παρέχουν στήριξη στην Επιτροπή Πολιτών κατά των ανεμογεννητριών στο Ν. Πήλιο.

728X100 3
error: Content is protected !!