ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυξημένες κατά 8,1% οι πωλήσεις της Frigoglass το 2018


Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, 09:37

KEN 4

Στο ποσό των 417,297 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2018 οι πωλήσεις της Frigoglass, έναντι 386,049 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 8,1%. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2018, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 88,885 εκατ. ευρώ από 106,230 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2017, μειωμένες κατά 16,3%.

   Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2018 ανήλθαν στα 56,433 εκατ. ευρώ από 54,109 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,3% ενώ το τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε 8,035 εκατ. ευρώ από 15,758, μειωμένα κατά 49%.

   Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) το 2018 ανήλθαν σε 34,571 εκατ. ευρώ από 31,394 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,1%, ενώ το τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε 2,788 εκατ. ευρώ από 8,808 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 68,3%.

   Το 2018 η Frigoglass προυσίασε καθαρές ζημίες ύψους 7,404 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών ύψους 27,606 εκατ. ευρώ το 2017. Το τέταρτο τρίμηνο του 2018, οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε 6,310 εκατ. ευρώ.

   Ο Νίκος Μαμουλής, διευθύνων σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: «Το 2018 ήταν μια καλή χρονιά, με αύξηση των πωλήσεων, βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Αυτή η επίδοση αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση της δέσμευσής μας για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για αύξηση των πωλήσεων και για περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου κέρδους καθώς και για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2019, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι στιγμής θετική τάση που έχει σημειωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2019».


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, 09:37

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!