Σε επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Ρώμη καθηγητές του Γυμνασίου Κοιλάδας

MANOLLO GIF
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Οι καθηγητές Χρηστίδης Γεώργιος και Νάρης Βασίλειος, του Γυμνασίου ΛΤ Κοιλάδας, συμμετείχαν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης  με θέμα  «DIGITAL and  SOCIAL MEDIA COMPETENCIES @SCHOOL» στην Ρώμη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+/KA1 που υλοποιεί το σχολείο με θέμα «Κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού στις ψηφιακές δεξιότητες».

Κατά την διάρκεια των 5 ημερών του προγράμματος (18/03/2019-22/03/2019) οι καθηγητές ενημερώθηκαν για τους τρόπους ένταξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Youtube κ.α.) στη σχολική πραγματικότητα και για την χρήση ψηφιακών εργαλείων στην διαδικασία της μάθησης. Σημαντικό μέρος της επιμόρφωσης αφορούσε την παρουσίαση ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης τάξης  όπως τα eTwinning, Edmodo, Google for Didactic κ.α.

Την τελευταία μέρα του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι επισκέφτηκαν σχολείο αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας στην Ρώμη και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις  με μαθητές και καθηγητές για εκπαιδευτικά ζητήματα.

Πηγή: onlarissa.gr

KEN
error: Content is protected !!