Aνακοίνωση ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και για τη σωστή και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, σε σχέση με την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο της Αγριάς, ενημερώνει:

KENT728X100

1. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΝ «καίει σκουπίδια». Τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου ΔΕΝ μπορούν να «κάψουν σκουπίδια».  Χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, με συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές που παράγονται από το υπόλειμμα της ανακύκλωσης σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες.

2. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕN «καίει νοσοκομειακά απόβλητα».

3. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΝ ευθύνεται για την οσμή καμμένου πλαστικού.

4. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ υποκαθιστά συμβατικά ορυκτά καύσιμα με εναλλακτικά, συνεισφέροντας στην κυκλική οικονομία. Εξοικονομεί φυσικούς πόρους και αξιοποιεί υλικά τα οποία θα κατέληγαν στην ταφή επιβαρύνοντας το περιβάλλον.

5. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και απολύτως ασφαλής για τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Τα εναλλακτικά καύσιμα χρησιμοποιούνται σε προηγμένες περιβαλλοντικά χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία κ.α.,  εδώ και δεκαετίες.

6. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να ενημερώνονται για τις εκπομπές αερίων  ρύπων μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.heracles-footprint.gr. Οι τιμές όλων των αερίων ρύπων είναι μηδενικές όταν το Εργοστάσιο δεν είναι σε λειτουργία.

7. Η παραγωγική διαδικασία του τσιμέντου αποτρέπει το σχηματισμό διοξινών και φουρανίων λόγω (α) των πολύ  υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διεργασία παραγωγής, (β) της περίσσειας οξυγόνου και (γ) του μεγάλου χρόνου παραμονής. Ωστόσο, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για τη συνεχή παρακολούθηση των αερίων εκπομπών του εργοστασίου της Αγριάς αποφάσισε να εγκαταστήσει το «DioxinMonitoringSystem», το μοναδικό παγκοσμίως σύστημα που εκπληρώνει πλήρως τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου μέτρησης διοξινών (ΕΝ 1948-1).

8. Η ενσωμάτωση της τέφρας από τη χρήση καυσίμων (συμβατικών και εναλλακτικών) στο κλίνκερ ΔΕΝ καθιστά το τσιμέντο βλαβερό για τη δημόσια υγεία. Τα προϊόντα μας (κλίνκερ και τσιμέντο) υπόκεινται σε όλους τους ελέγχους της Νομοθεσίας και παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟT EN 197-1 και με τον Ευρωπαϊκό  Κανονισμό 1907/2006 REACH βάσει των οποίων διακινούνται, διατίθενται και αναλώνονται στην Ελλάδα και σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Η περιεκτικότητα σε υδράργυρο του RDF που αξιοποιείται στο εργοστάσιο της Αγριάς είναι εξαιρετικά χαμηλότερη από τα όρια που ορίζονται στο Νόμο (ΚΥΑ56366/4351/2014).

10. Το RDF ΔΕΝ υφίσταται χλωρίωση. Αντιθέτως, τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου μεριμνούν ιδιαιτέρως ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερο χλώριο στη γραμμή παραγωγής, δεδομένου ότι οδηγεί σε εμφράξεις και διακοπή της παραγωγής.

11. Το ΦΕΚ1298/13.04.2017, στο οποίο γίνονται συχνά αναφορές, αφορά σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη σύσταση άλλης επιχείρησης. Η αναφορά της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ γίνεται σχετικά με την έλλειψη πληροφορίας για ποσότητες/μερίδια αγοράς «επικινδύνων ή μη επικινδύνων αποβλήτων,  καθώς δεν διατίθενται δημοσιευμένα στοιχεία».

12. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ λειτουργεί με διαφάνεια και ελέγχεται συστηματικά από τις αρμόδιες αρχές, με γνώμονα  πάντα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Είμαστε κομμάτι της τοπικής κοινωνίας του Βόλου από το 1924. Έχουμε βαθιές ρίζες στον τόπο αυτό και ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους του. Για εμάς στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, η καθημερινή μας λειτουργία ταυτίζεται με την ακεραιότητα, το σεβασμό προς τους εργαζομένους μας, τους πολίτες και το περιβάλλον και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Οι αρχές της διαφάνειας και του υπεύθυνου επιχειρείν θα συνεχίσουν να καθοδηγούν κάθε μας βήμα.

 

*Διαφημιστική καταχώρηση
error: Content is protected !!