Βολιώτες στο σχολείο “Αμυντικών Αστυνομικών Τεχνικών” του συστήματος DRCS

stergiou
fotou
728x110 3
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το σχολείο “Αμυντικών Αστυνομικών Τεχνικών” του συστήματος DRCS (Directive Controlling Reacting System). Το σχολείο διάρκειας μίας εβδομάδος διοργανώθηκε από τον παγκόσμιο εκπαιδευτικό οργανισμό DRCS και το τμήμα DRCS Βόλου και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Α.Σ “ΩΡΙΩΝΑ ΒΟΛΟΥ” (Ρ. Γερραίου 116β).
Συμμετείχαν εκπαιδευόμενοι από όλη την Ελλάδα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Βόλος – Λάρισα – Χίος) καθώς και οι εκπαιδευτές των τμημάτων αυτοάμυνας DRCS Βόλου και Λάρισας, οι οποίοι και απέκτησαν και την πιστοποίηση ως εκπαιδευτές στο συγκεκριμένο αντικείμενο .
Η ύλη περιελάμβανε τεχνικές άμυνας σε άοπλη επίθεση, ένοπλη επίθεση, αφοπλισμούς όπλου – μαχαιριού, άμυνα με την χρήση αστυνομικής ράβδου, τεχνικές χειροπέδησης, συνοδείας, κλπ.
Με το πέρας του σεμιναρίου αποδόθηκαν πιστοποιήσεις στους επιτυχόντες συμμετέχοντες αναλόγως του επιπέδου γνώσεων και εκπαίδευσης.
Επίσης έγινε επίδοση του βαθμού εκπαιδευτή επιπέδου Α (Instructor Level A) στους εκπαιδευτές των τμημάτων αυτοάμυνας DRCS Βόλου και Λάρισας, κο Πετμεζά Σταύρο και Τοζίδη Ιωάννη αντίστοιχα, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι που προάγονται στον συγκεκριμένο βαθμό παγκοσμίως.
error: Content is protected !!