ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εκκαθάριση για τη Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»  ότι  από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 έγινε η αποστολή από την Υπηρεσία μας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ  για εκκαθάριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της πληρωμής για συνολικό αριθμό εκατόν τριάντα ένα 131 δικαιούχους της Δράσης.

Για τους ενδιαφερόμενους  η ενημέρωση αλλά και η περίοδος υποβολής των ενστάσεων θα οριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα με νεότερη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

KEN 728X100

error: Content is protected !!