«Βασικό συστατικό μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής»

stergiou
fotou
728x110 3

Ως μια από τις πιο σημαντικές προτάσεις του, αλλά και βασικό συστατικό μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής, χαρακτήρισε την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος σε ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. «Όχι μόνο δημιουργήσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή αλλά και ενισχύσαμε την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή σε χρόνο ρεκόρ με τις συλλογικές μας προσπάθειες. Ας είμαστε ειλικρινείς: δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στην ιστορία της λήψης αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο», συμπλήρωσε ο κ. Αβραμόπουλος.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, η συμφωνία αποδεικνύει ότι «όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να πετύχουμε απτά αποτελέσματα και να δείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ένωση είναι πρόθυμη και ικανή να δράσει». Σημείωσε πως η Ευρώπη ήταν απροετοίμαστη το καλοκαίρι του 2015 και αντιμετωπίζοντας μια εισροή παράτυπων αφίξεων μέσω των νοτιοανατολικών συνόρων της ΕΕ στη Μεσόγειο, «γνωρίζαμε ότι έπρεπε να αναλάβουμε αποφασιστική δράση».Και ενώ τότε δεν υπήρχε ενοποιημένη ευρωπαϊκή υπηρεσία συνόρων, ούτε hotspots ή επί τόπου επιχειρησιακή παρουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου αποδείχθηκε ακατάλληλο για το σκοπό αυτό, «τώρα, τέσσερα χρόνια αργότερα, όποιος προσπαθεί να διασχίσει παράτυπα τα εξωτερικά μας σύνορα ταυτοποιείται, λαμβάνονται τα δακτυλικά του αποτυπώματα και ελέγχεται διεξοδικά. Σήμερα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και ενισχυμένα συστήματα πληροφοριών για τη μετανάστευση, τα σύνορα και την ασφάλεια, τα οποία σταδιακά γίνονται διαλειτουργικά». Ο κ. Αβραμόπουλος στάθηκε και στο νέο Κανονισμό με τον οποίο, όπως είπε, θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. «Ένα από τα βασικά στοιχεία του είναι το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το οποίο σταδιακά και γρήγορα θα επανδρωθεί με 10.000 άτομα προσωπικό μέχρι το 2027. Ωστόσο, οι πρώτες αποσπάσεις θα ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Το άλλο βασικό στοιχείο αυτής της πρότασης που αποτελεί και καθοριστικό παράγοντα, είναι ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας θα αποτελείται επίσης από άτομα με εκτελεστική εξουσία για τη διαχείριση των συνόρων και τις επιστροφές.Φυσικά, οι αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών υποδοχής θα παραμείνουν υπεύθυνες και θα έχουν την εξουσία και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που λαμβάνουν χώρα στην επικράτειά τους.Παραμένοντας υπό την εξουσία των Κρατών Μελών υποδοχής, ορισμένα από τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν:- τη δυνατότητα ελέγχου των εγγράφων ταυτότητας,- την έγκριση ή την άρνηση εισόδου στα σημεία διέλευσης των συνόρων,- τη σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων,- την περιπολία των συνόρων και την παρεμπόδιση ατόμων που έχουν διασχίσει παράτυπα τα σύνορα,- τη βοήθεια στην εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής, ιδίως με την προετοιμασία αποφάσεων επιστροφής ή τη συνοδεία υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε αναγκαστική επιστροφή.Το επιχειρησιακό προσωπικό του μονίμου σώματος θα λάβει επίσης κοινή εκπαίδευση για να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται και τηρούνται τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και ότι θα υπάρξει συλλογική επιχειρησιακή κουλτούρα.Η συμφωνία εξασφαλίζει ότι η Υπηρεσία θα μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα και πιο ενεργά τα Κράτη Μέλη στον τομέα των επιστροφών προκειμένου να ενισχυθεί η αντιμετώπιση των διαρκών μεταναστευτικών προκλήσεων από την ΕΕ».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τις υπόλοιπες εξελίξεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως «ο εξορθολογισμός της παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πρωτοβουλιών της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος. Όλες οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, της Υπηρεσίας και των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία θα συνεργαστεί στενά με τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου για να εξασφαλίσει αποτελεσματική πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου. Η Υπηρεσία θα συμβάλει επίσης στην επιστροφή των ατόμων που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Προσβλέπω ότι με το νέο Κοινοβούλιο η πρόταση για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου θα υιοθετηθεί γρήγορα.Τέλος, θα δημιουργηθεί μια νέα πολιτική για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού δυνατοτήτων για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, καθώς και για τη διασφάλιση συνοχής στη συνολική εξωτερική πολιτική της ΕΕ.Πράγματι, με το νέο Κανονισμό, τόσο η Υπηρεσία όσο και τα Κράτη Μέλη θα έχουν τα μέσα για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.Τελικά, αυτό θα συμβάλει και στη διατήρηση της βιωσιμότητας του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν».

Στη δευτερολογία του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, αφού ευχαρίστησε τα μέλη του ΕΚ για τη στήριξή τους επανέλαβε πως «ο νέος Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή είναι καθοριστικός σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ θα προστατεύει συλλογικά τα κοινά εξωτερικά σύνορά της και θα διαχειρίζεται τις μεταναστευτικές ροές μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που έχουμε επιτύχει.Τόσο η Υπηρεσία όσο και τα Κράτη Μέλη θα έχουν τα μέσα για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.Προσβλέπω στην υποστήριξη σας για το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που θα πραγματοποιηθεί αργότερα.Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρώπη ενδιαφέρεται και εργάζεται για το συμφέρον τους και αξίζει την εμπιστοσύνη τους».

728X100

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!