Δ. Κολυνδρίνη: Ενισχύσαμε με κατάλληλο νερό το δίκτυο του Αερινού

stergiou
fotou
728x110 3

Η Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας εγκαινίασε την Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Αερινό.
Δεδομένου ότι προέκυψε εκμεταλλεύσιμη παροχή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού ήταν είναι εντός των προδιαγραφών, έγιναν όλες οι εργασίες για να ενισχυθεί το δίκτυο.  Το νερό της προϋπάρχουσας γεώτρησης βρέθηκε ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση και βεβαρημένο με χρώμιο σύμφωνα με αναλύσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.
Το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του έργου είναι η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Αερινού που σήμερα καλύπτονται από ιδιωτική γεώτρηση που ενοικιάζει η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου για τον σκοπό αυτό.

error: Content is protected !!